Příprava vzorků pro biologické vědy

Centrifugační zařízení

Zajišťují rychlé zpracování vzorků s obvyklou výtěžností vyšší než 90 %

Nanosep®
Snadná a spolehlivá koncentrace a odsolování 50–500μl vzorků

Microsep™ Advance
Spolehlivá rychlá výtěžnost koncentrátů o objemu < 100 µl z počátečního objemu až 5 ml

Macrosep® Advance
Rychlé koncentrování až 20 ml cenného biologického vzorku bez jakýchkoliv ztrát

Použití

 • S proteiny a nukleovými kyselinami
 • Koncentrace
 • Výměna pufrů
 • Odsolování
 • Frakcionace

Filtrační destičky Acroprep Advance

Pro přípravu a detekční postupy u velkého množství vzorků

 • Nabízí konzistenci filtračních časů a vysokou výtěžnost vzorků a regeneraci perliček
 • K dispozici s různým uspořádáním membrán, s různými barvami destiček, objemem jamek a délkou výstupních špiček
 • Destičky jsou vyrobeny z chemicky odolného a biologicky inertního polypropylenu
 • Štítek s čárovým kódem série umožňuje použití automatických sledovacích systémů

Použití

 • Koncentrování, purifikace a odsolování proteinů a peptidů
 • Aplikace s využitím perliček a pryskyřice
 • Čištění hrubě frakcionovaných lyzátů
 • Purifikace pDNA, Gdna a místní RNA
 • Obecná filtrace

Katalog k prolistování