Zařízení pro vakuovou filtraci VacuCap®

Zařízení pro vakuovou filtraci VacuCap® - inovativní filtry na láhve umožňují naplnit více láhví s použitím jediného zařízení

  • Schopné zpracovat objemy 100 ml až 5 l do více alikvótních množství
  • Minimalizuje nároky na skladování a množství vznikajícího odpadu
  • Šetrné k životnímu prostředí díky minimálnímu množství plastového odpadu
  • Přímý odběr z míchací nádoby
  • Eliminace rizika kontaminace během kroků přenosu díky filtraci přímo do sterilní nádoby
  • Membrána Supor s nízkým obsahem extrahovatelných částic/bez detergentu nabízí vysoké rychlosti průtoku
  • K dispozici s vestavěným předfiltrem, který minimalizuje riziko ucpání a zvyšuje propustnost pro roztoky s vysokým obsahem částic

Použití

  • Vakuová filtrace médií buněčných a tkáňových kultur, mikrobiologických médií, vodných roztoků, proteinových roztoků a pufrů
  • Předfiltrace nebo čištění vodných roztoků
  • Verze PF je určena pro filtraci obtížně filtrovatelných roztoků

POKYNY

1. Připojte přívodní hadičku k otvoru na zařízení VacuCap označenému „INLET“ (PŘÍVOD). Opačný konec hadičky ponořte do nefiltrované kapaliny, kterou chcete odebrat.

   

2. Připojte podtlakovou hadičku k otvoru na zařízení VacuCap označenému „VACUUM“ (PODTLAK). Informace o bezpečnostních opatřeních najdete v návodu k produktu.

   

3. Zařízení VacuCap držte bezpečně na nádobě s filtrátem a spusťte vývěvu. Zařízení VacuCap vzduchotěsně přilne k hrdlu nádoby a začne probíhat odběr kapaliny.

   

4. Po dokončení filtrace vypněte vývěvu, čímž zanikne podtlak v nádobě s filtrátem. Podrobné pokyny najdete v návodu k produktu.

Zpracování většího množství na jednotku a snížení produkce plastových odpadů. Minimalizace nároků na prostor a snížení nákladů na likvidaci odpadů v porovnání s typickým systémem podtlakové filtrace.

Prohlédněte si brožuru pro oblast výzkumu