150 let periodické tabulky!

Periodická tabulka chemických prvků slaví 150. výročí svého vzniku.

Oslavte její narozeniny, otestujte své znalosti a získejte více informací o našich produktech.

UDĚLEJTE SI KVÍZ

Interaktivní periodická tabulka prvků

Chcete-li znát všechny fyzikální vlastnosti jednotlivých prvků, klikněte na políčka vpravo...

Všechny periodické tabulky dostupné v našem portfoliu:

Všechny periodické tabulky

Další zdroje

Kdo periodickou tabulku vytvořil?

Moderní periodickou tabulku vytvořil ruský chemik Dmitrij Mendělejev. První periodickou tabulku vydal 6. března 1869. Mendělejev prvky seřadil do řady podle vzestupné atomové hmotnosti, a poté je seskupil.

Jak je periodická tabulka organizovaná?

Periodická tabulka je grafické znázornění chemických prvků, které jsou seřazeny podle atomového čísla, elektronové konfigurace a opakujících se chemických vlastností. Ve struktuře tabulky jsou zřetelné periodické trendy. Řádky v tabulce se nazývají periody a prvky jsou v nich obecně uspořádány tak, že kovy jsou nalevo a nekovy napravo. Sloupcům se říká skupiny a obsahují prvky s podobným chemickým chováním. Šest skupin má kromě přiděleného čísla také obecně uznávaný název. Například 17. skupině prvků se říká halogeny a 18. skupině vzácné plyny. Zobrazeny jsou také čtyři jednoduché obdélníkové oblasti (nebo bloky), které souvisejí se zaplněním různých atomových orbitalů.

Které prvky byly přidány nedávno? Jak byly tyto nové prvky objeveny?

Nejnovějšími prvky jsou nihonium, moscovium, tennessin a oganesson – čísla 113, 115, 117 a 118. Nihonium je prvním moderním prvkem, který byl objeven v asijské zemi. Vznikají v urychlovačích částic, kde jsou také produkovány. V podstatě je zapotřebí mít cíl, na který budou částice dopadat, a částice. Poté se díváte na výsledek toho, co při interakci vzniká. Jedná se o velmi rychlý proces. Tyto nové prvky jsou výsledkem spolupráce chemiků a fyziků. K produkci těchto prvků je tedy zapotřebí design, technologie a zdroje.

Jaký je smysl takového výzkumu?

Umožňuje nám lépe pochopit vesmír a podporuje další vývoj technologií. Co můžeme dělat a co se můžeme naučit?

Literatura