Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

150 let periodické tabulky!

Periodická tabulka chemických prvků slaví 150. výročí svého vzniku.

Oslavte její narozeniny, otestujte své znalosti a získejte více informací o našich produktech.

UDĚLEJTE SI KVÍZ

Interaktivní periodická tabulka prvků

Chcete-li znát všechny fyzikální vlastnosti jednotlivých prvků, klikněte na políčka vpravo...

Všechny periodické tabulky dostupné v našem portfoliu:

  Všechny periodické tabulky

  Další zdroje

  Kdo periodickou tabulku vytvořil?

  Moderní periodickou tabulku vytvořil ruský chemik Dmitrij Mendělejev. První periodickou tabulku vydal 6. března 1869. Mendělejev prvky seřadil do řady podle vzestupné atomové hmotnosti, a poté je seskupil.

  Jak je periodická tabulka organizovaná?

  Periodická tabulka je grafické znázornění chemických prvků, které jsou seřazeny podle atomového čísla, elektronové konfigurace a opakujících se chemických vlastností. Ve struktuře tabulky jsou zřetelné periodické trendy. Řádky v tabulce se nazývají periody a prvky jsou v nich obecně uspořádány tak, že kovy jsou nalevo a nekovy napravo. Sloupcům se říká skupiny a obsahují prvky s podobným chemickým chováním. Šest skupin má kromě přiděleného čísla také obecně uznávaný název. Například 17. skupině prvků se říká halogeny a 18. skupině vzácné plyny. Zobrazeny jsou také čtyři jednoduché obdélníkové oblasti (nebo bloky), které souvisejí se zaplněním různých atomových orbitalů.

  Které prvky byly přidány nedávno? Jak byly tyto nové prvky objeveny?

  Nejnovějšími prvky jsou nihonium, moscovium, tennessin a oganesson – čísla 113, 115, 117 a 118. Nihonium je prvním moderním prvkem, který byl objeven v asijské zemi. Vznikají v urychlovačích částic, kde jsou také produkovány. V podstatě je zapotřebí mít cíl, na který budou částice dopadat, a částice. Poté se díváte na výsledek toho, co při interakci vzniká. Jedná se o velmi rychlý proces. Tyto nové prvky jsou výsledkem spolupráce chemiků a fyziků. K produkci těchto prvků je tedy zapotřebí design, technologie a zdroje.

  Jaký je smysl takového výzkumu?

  Umožňuje nám lépe pochopit vesmír a podporuje další vývoj technologií. Co můžeme dělat a co se můžeme naučit?

  Literatura

  Stopová analýza kovů

  Periodická tabulka obsahuje 118 prvků od vodíku (H) po oganesson (Og). Mnoho z nich jsou kovy. Jednou z nejoblíbenějších metod, jak kovy stanovovat, je ICP-MS. Chcete-li se dovědět více o našich ICP-MS standardech, klikněte na různé prvky v interaktivní periodické tabulce prvků:

  Poznámka: Pomocí interaktivní periodické tabulky se dostanete na stránky ICP standardů v angličtině.

  INTERAKTIVNÍ PERIODICKÁ TABULKA

  Hra s periodickou tabulkou

  Znáte periodickou tabulku prvků nazpaměť? Rádi si hrajete? Otestujte své znalosti a znalosti Vašich kolegů.

  UDĚLEJTE SI KVÍZ

  Jak vznikla periodická tabulka prvků?

  Ve snu jsem uviděl tabulku, do které všechny prvky správně zapadly. Vzbudil jsem se a okamžitě to zapsal na kus papíru.„ Dmitrij Mendělejev, 1834 až 1907

  Interaktivní periodická tabulka

  Po 150 letech dostává periodická tabulka prvků novou tvář. Chcete si ji prohlédnout?

  JSEM ZVĚDAVÝ(Á)