Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Honeywell

Již několik desetiletí poskytuje společnost Honeywell Research Chemicals široký sortiment rozpouštědel a nezbytných laboratorních produktů pod značkami Burdick & Jackson™ a Riedel-de Haen™.

Portfolio společnosti Honeywells se rozrostlo a nyní zahrnuje nejuznávanější značky a produktové řady chemikálií pro výzkum a laboratorních chemikálií: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.

Celé portfolio produktů Honeywell Research Chemicals je k dispozici od společnosti VWR.

Rozpouštědla

Největší sortiment rozpouštědel na trhu zahrnuje:

  • Chromasolv™ – pro aplikace GC-HS, LC-MS, UHPLC
  • TraceSELECT™ – pro stopovou analýzu a analýzu s nízkým obsahem kovů
  • rozpouštědla pro spektroskopii – pro aplikace IR a UV-Vis
  • řada bezvodých rozpouštědel pro aplikace citlivé na vlhkost
  • ACS, lékopisná jakost - pro všechny náročné průmyslové a farmaceutické aplikace

Zobrazit produkty

CHROMASOLV®

TraceSELECT™

Světoznámá značka, nyní Honeywell. Nabízí široký sortiment chemikálií a reagencií pro:

  • analytické aplikace všetně pufrů, přísad, volumetrických roztoků a standardů
  • základní analýzu: kyseliny, zásady, soli, pufry pH a mnoho dalších reagencií, včetně řady TraceSELECT™ – anorganické sloučeniny pro stopovou analýzu a analýzu s nízkým obsahem kovu a sypké soli pro hydroskopické anorganické látky
  • Karl Fisher titrace: originální reagencie Hydranal™, které se v německém závodě společnosti Honeywell vyrábí již více než 30 let; nejpoužívanější a nejpřesnější metoda; pro měření obsahu vody v jakémkoli vzorku v rozsahu od ppm po 100 %

Zobrazit produkty

Hydranal™

TraceSELECT™

Pro syntézu oligonukleotidů a peptidů – řada bude v Evropě k dispozici během roku 2017

  • rozpouštědla a reagencie s ochrannou známou BioSyn™: konkrétní specifikace s nízkým obsahem vody, specifikace s nízkým obsahem aminů, specifikace s nízkým obsahem částic

Zobrazit produkty

BioSyn™