Honeywell

Již několik desetiletí poskytuje společnost Honeywell Research Chemicals široký sortiment rozpouštědel a nezbytných laboratorních produktů pod značkami Burdick & Jackson™ a Riedel-de Haen™.

Portfolio společnosti Honeywells se rozrostlo a nyní zahrnuje nejuznávanější značky a produktové řady chemikálií pro výzkum a laboratorních chemikálií: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.

Celé portfolio produktů Honeywell Research Chemicals je k dispozici od společnosti VWR.

Rozpouštědla

Největší sortiment rozpouštědel na trhu zahrnuje:

  • Chromasolv™ – pro aplikace GC-HS, LC-MS, UHPLC
  • TraceSELECT™ – pro stopovou analýzu a analýzu s nízkým obsahem kovů
  • rozpouštědla pro spektroskopii – pro aplikace IR a UV-Vis
  • řada bezvodých rozpouštědel pro aplikace citlivé na vlhkost
  • ACS, lékopisná jakost - pro všechny náročné průmyslové a farmaceutické aplikace

Zobrazit produkty

CHROMASOLV®

TraceSELECT™

Světoznámá značka, nyní Honeywell. Nabízí široký sortiment chemikálií a reagencií pro:

  • analytické aplikace všetně pufrů, přísad, volumetrických roztoků a standardů
  • základní analýzu: kyseliny, zásady, soli, pufry pH a mnoho dalších reagencií, včetně řady TraceSELECT™ – anorganické sloučeniny pro stopovou analýzu a analýzu s nízkým obsahem kovu a sypké soli pro hydroskopické anorganické látky
  • Karl Fisher titrace: originální reagencie Hydranal™, které se v německém závodě společnosti Honeywell vyrábí již více než 30 let; nejpoužívanější a nejpřesnější metoda; pro měření obsahu vody v jakémkoli vzorku v rozsahu od ppm po 100 %

Zobrazit produkty

Hydranal™

TraceSELECT™

Pro syntézu oligonukleotidů a peptidů – řada bude v Evropě k dispozici během roku 2017

  • rozpouštědla a reagencie s ochrannou známou BioSyn™: konkrétní specifikace s nízkým obsahem vody, specifikace s nízkým obsahem aminů, specifikace s nízkým obsahem částic

Zobrazit produkty

BioSyn™