Ansell Guardian

Ansell Guardian je naše patentovaná služba, která pomáhá společnostem s výběrem správných ochranných pomůcek s cílem dosáhnout vyšší bezpečnosti, produktivity a uspokojivých nákladů. 

  • Poskytujeme doporučení ohledně osvědčených postupů, díky nimž lze optimalizovat rozdělování osobních ochranných prostředků, zvýšit objem výroby společnosti a eliminovat odpad, což vede ke zvýšení celkové produktivity.
  • Nabízíme individualizovaná řešení v oblasti řízení rizik pro průmyslová a chemická prostředí a rovněž doporučení založená na datech, která zajišťují pracovníkům vyšší bezpečnost a výrazné snížení rizika zranění.
  • Usilujeme o zlepšování výkonu obchodní činnosti, které vede k snížení celkových nákladů.

Podívejte se na naše videa

     
Ansell Guardian