3M - Představujeme vědu o bezpečnosti

Zjistěte, jak může společnost 3M vaší organizaci pomoci s výběrem správných osobních ochranných pomůcek pro pracovníky a se zajištěním osobních ověřovacích procesů, aby věděli, jak zkontrolovat nasazení osobních ochranných pomůcek.

Ochrana dýchacích cest

Výběr a specifikace vhodného vybavení pro ochranu dýchacích cest může vzhledem k mnoha důležitým faktorům vypadat náročně, ale se společností 3M je snadné vybrat si vhodnou úroveň ochrany a pohodlí.

Ochrana zraku

Společnost 3M zkoumá a vyvíjí vysoce kvalitní produkty chránící zrak pro danou práci, prostředí a specifické optické požadavky.

Vybrané produkty

Částicové respirátory 3M™ Aura™ 9300+Gen3

Třetí generace respirátorů Aura s novým komfortním ventilem Cool Flow™. Nabízí komfort při nošení a prodyšnost, je také odolnější a snáze se nasazuje.

Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 600

Patentovaná technologie SecureFit™ PDT společnosti 3M reguluje sílu uchycení individuálně podle velikosti hlavy, což zajišťuje optimální tlak pro bezpečnost a pohodlí.

Mušlové chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ řady X

Řada chráničů sluchu, která splňuje potřeby široké řady aplikací a nabízí bezkonkurenční tlumení a jednoduchý design.

Napájený respirátor s čištěním vzduchu 3M™ Versaflo™ TR-800 – nový, jiskrově bezpečný systém

Nabízí vysokou úroveň ochrany dýchacího ústrojí a současně omezuje na minimum riziko požáru nebo výbuchu.

Bezpečnostní brýle 3M™ Solus™ řady 1000

Bezpečnostní brýle s tenkým rámem a barevně zdůrazněnými měkkými díly postranic vypadají stylově a moderně.

Zátky do uší 3M™ EAR Classic

Zátky do uší Classic byly prvními pěnovými zátkami do uší v odvětví a představovaly revoluci v oblasti ochrany sluchu. Poskytují vynikající utěsnění díky tvarování zátky podle zvukovodu.

Literature

Fall Protection

DBI-SALA® and Protecta® Fall Protection equipment offering solutions for work at height needs.

3M Trade Marketing

10 ways to achieve standardization in personal safety in the Pharma Industry

Věda o programu bezpečnosti od společnosti 3M

Správné nasazení a pohodlí ochranných pomůcek odpovídají dobrému zdraví i spokojenosti v organizaci. Program společnosti 3M pomáhá zajistit, aby byla vaše metoda testování osobních ochranných pomůcek aktuální a spolehlivá. Také pomáháme se školením zaměstnanců ohledně dlouhodobých následků špatně padnoucích osobních ochranných pomůcek. Třemi pilíři vědy o bezpečnosti jsou výběr, školení a kontrola nasazení.

Výběr osobních ochranných pomůcek

Výběr správné osobní ochranné pomůcky je zásadní pro dodržování předpisů, a to s ohledem na dva hlavní aspekty:

Jsou adekvátní?

Toto je aspekt, který je nejlépe chápán a který se dnes často používá jako měřítko pro výběr osobních ochranných pomůcek. Jde o to, zda produkt dokáže ochránit uživatele před daným rizikem. Například zátky do uší snižují hluk na úroveň s přijatelným rizikem.

Jsou vhodné?

Toto je oblast, které se při nákupu často nevěnuje taková pozornost. Zásadní otázka zní: bude produkt kromě ochrany nositele také vhodný pro daného pracovníka, úkol a prostředí, ve kterém se má používat? Nejde tu jen o porozumění technickým vlastnostem produktu, ale také o seznámení se s jeho efektivitou v praxi.

Pokud nebude této oblasti věnována pozornost, může to vést k méně častému nošení, a pracovníci pak nejsou chráněni tak, jak by měli být.

Školení

Společnost 3M věří, že školení ohledně osobních ochranných pomůcek hraje zásadní roli při jejich správném používání, šíření povědomí o rizicích a motivování uživatelů k používání osobních ochranných pomůcek.

Proč podstupovat školení? Na tuto otázku lze odpovědět na základě tří hlavních pilířů odůvodňujících použití ochranných pomůcek:

Morální důvody – ochrana pracovníka

Víme, že když nejsou osobní ochranné pomůcky používány, dochází k nesprávnému používání nebo neprobíhá jejich náležitá údržba, neposkytnou nositeli požadovanou ochranu a vznikne tedy vyšší riziko škody na zdraví a bezpečnosti.

Právní důvody – ochrana organizace

V místních nařízeních budou uvedeny různé požadavky ohledně poskytnutí informací, pokynů a školení, ale co se osobních ochranných pomůcek týče, vycházejí tyto požadavky často z evropského nařízení ohledně osobních ochranných pomůcek (nařízení EU 89/656/EEC). To bude v různých členských státech do zákona zavedeno různě, základem požadavků je však toto: zaměstnavatel má zajistit školení, a pokud je to relevantní, také organizovat ukázku nošení osobních ochranných pomůcek.

Tato právní poučka má také praktické aspekty. Pokud budete schopní demonstrovat, že pracovník prošel školením v používání vybavení, může to být užitečné při obhajobě proti žalobám na společnost nebo organizaci.

Finanční důvody – maximální návratnost investice

Zde je možné zvažovat právní aspekt a vliv na pojišťovací prémie a postihy, případně investice do vybavení, které poskytujete. To platí zejména u dražších, nejednorázových položek, jako jsou napájené respirátory pro filtraci vzduchu a vybavení zajišťující ochranu před pádem. Školení pracovníků v oblasti správného používání, skladování a údržby tohoto vybavení také pomáhá získat maximální hodnotu investice a prodloužit životnost vybavení, aby nebyly nutné předčasné výměny.

Kontrola nasazení

Kontrola nasazení představuje zásadní součást celkového programu ochrany na pracovišti. Jejím účelem je pomoci uživateli vybrat si správný produkt a velikost a vyškolit jej v jeho správném používání, aby měl dostatečnou ochranu před riziky na pracovišti. Zásady kontroly nasazení se mohou týkat jakékoli osobní ochranné pomůcky, nicméně uznávané metody kontroly nasazení (testy nasazení) se běžně používají u těsně přiléhajících respirátorů, ochrany sluchu a ochranných brýlí.

Jak může kontrola nasazení pomoci problémům se špatně padnoucím vybavením?

  • Zásadní součást celkového programu ochrany na pracovišti
  • Hodnotí, jak dobře daná ochranná pomůcka pracovníkovi padne
  • Vyhodnocuje také pohodlí, kompatibilitu a celkovou vhodnost pro uživatele
  • Ideální příležitost pro pracovníka vyzkoušet si používání a správné nasazení osobní ochranné pomůcky

Proč si vybrat jako partnera pro oblast bezpečnosti společnost 3M

Společnost 3M má skutečně inovativní kulturu, která pomáhá při vývoji špičkových osobních ochranných pomůcek s optimální ochranou a pohodlím.

  • Náš přístup ke kontrole, výběru a školení tomu odpovídá a je na vynikající úrovni
  • Rozsah a kvalita sortimentu osobních ochranných pomůcek zajišťuje náležitou ochranu nejrůznějším pracovníkům a pracovištím
  • Společnost 3M dokáže zajistit konzistentní kvalitu kdekoli na světě
  • Společnosti 3M může poskytovat místní podporu a poradenství na kterémkoli místě vašeho podnikání