Ochrana kůže

Kožní onemocnění patří mezi nejčastější nemoci z povolání. Proto je důležité vědět, jak vzniká kožní onemocnění a jak mu zabránit.

Účinná ochrana kůže na pracovišti je nezbytnou podmínkou dlouhého a zdravého pracovního života. Jako distributor v oboru ochrany kůže při práci vyvinula společnost VWR společně se svými dodavateli integrovaný přístup zahrnující všechny pilíře účinné prevence: preventivní ochrana před škodlivými faktory, která je šetrná ke kůži, ale důkladně čistí, účinná dezinfekce a v neposlední řadě účinná péče o kůži.