Měření pH

Měření pH pomocí pH metru mohou být správná a přesná, pouze pokud používáte pro váš přístroj správný pufr. V závislosti na přístroji a vašem rozsahu měření pH mohou být vyžadovány různé pufrovací roztoky a různé teploty. Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, máme roztok pH pufrů, který odpovídá vašim potřebám.

V sortimentu pH pufrů bylo provedeno několik vylepšení, které vám usnadní život:

  • Barevné roztoky pro snadné rozpoznání správného roztoku
  • Roztoky pH pufrů v sáčcích, které vám při každém měření zajistí „čerstvý“ roztok
  • Roztoky pH pufrů měřené při 25 °C, které vyhovují vašim teplotním požadavkům (tabulka teplotních odchylek je stále k dispozici)

Kategorie produktů

pH pufry v sáčcích

Ten správný pufr do vaší kapsy. Ideální pro přesnou kalibraci vašich pH metrů! Pufry vyrobené akreditovaným dodavatelem podle normy ISO 17034, v uzavřeném obalu zajišťujícím čerstvost, snadno použitelné, spolehlivé a přesné, navázané na NIST

pH pufr při 20 °C

Kompletní sortiment roztoků pH pufrů vyráběných akreditovaným dodavatelem podle normy ISO 17034, navázaných na NIST, k dispozici v celé řadě formátů a balení od 100 ml do 20 l

Barevné roztoky pH pufrů

Snadné označení pH-roztoků speciální barvou je velkou výhodou při předcházení kalibračním chybám.

Sekundární standardy pH pufrů

Velmi široký sortiment pufrů, velmi přesné měření, návaznost na NIST, DIN 19266 a IUPAC

Testovací proužky pH

Potřebujete rychle získat představu o rozsahu pH roztoku? Proužky pH lze rychle a snadno použít.

Roztoky pro čištění a údržbu

Čisticí a ukládací roztoky pro pH elektrody.

Často kladené dotazy

Potřebujete pH elektrodu a alespoň dva pH pufry, jeden při pH 7 a druhý při pH 4 nebo 10. Mezi volitelné příslušenství, které prodlouží životnost vaší elektrody, patří: ukládací roztok, napouštěcí lahve a čisticí roztok.

Existují dva způsoby testování pH:
1. pH proužky nebo indikátorový papírek
2. pH metr a elektrody

Pokud chcete měřit pH v terénu a přenášet pH metr z místa na místo, musíte použít baterii. Pokud je měřič stacionární jako v laboratoři, zvolte stolní verzi.

Nejlepším řešením pro skladování je 4 M KCL. Jako ukládací roztok bude fungovat také pufr s pH 4, pufr s pH 7 nebo voda z vodovodu. Upozornění: Nikdy neskladujte elektrodu v destilované vodě.

Kalibraci doporučujeme provádět po každém použití přístroje nebo po každé sérii úkonů.

Ano. Pomalé míchání nebo mírné protřepávání vzorku během měření pH má dvě hlavní výhody. Zaprvé, vyšší průtok vzorku přes elektrodu vede k rychlejší době odezvy. Zadruhé, roztok je řádně homogenizován, takže neexistují žádné oblasti s vyšší nebo nižším pH.

Připravte vzorek smícháním 5 g vzorku půdy s 5 g destilované vody, důkladně promíchejte a nechejte směs 10 minut odstát. Opatrně vložte sondu tak, aby baňka byla v půdě a spojení bylo v supernatantu. Naměřené hodnoty nechte ustálit.

Jediným způsobem, jak měřit pH plynu, je jeho rozpuštění v destilované vodě a měření směsi.

  • Norma ISO 17034-2016 pro dodavatele znamená, že všechny pufry vyrábí a testuje odborník, který zajišťuje, že se můžete zcela spolehnout na kvalitu těchto produktů.
  • Akreditace vychází z požadavku, že testování provádí kompetentní zkušební laboratoř, kde musí pracovat nejen kvalifikovaný personál, ale kde musí každá provedená analýza odpovídat stanoveným kritériím.
  • Veškeré použité vybavení je pravidelně kontrolováno úředně autorizovanými kalibračními laboratořemi.
  • Všechny relevantní parametry použité při měření (hmotnost a teplota) odpovídají národním a mezinárodním standardům.
  • Obecné požadavky na způsobilost a konzistentní provoz výroby referenčních materiálů.
  • Všechny metody, které výrobce používá k certifikaci svých standardů, musí být ověřeny a musí být prokázáno, že jsou přesné.

Literatura

Další zdroj

Elektrochemie

Potřebujete také nový pH metr? Prohlédněte si naši nabídku: