Ochrana dýchacích cest

Vybavení pro ochranu dýchacích cest patří do nejvyšší třídy osobních ochranných prostředků. Vzduch, který dýcháme, musí být co nejčistší. Dokonce i ty nejmenší částice prachu mohou způsobit výrazné poškození. Vzpomeňte si na nebezpečnost azbestu. Také plyny a výpary v daném prostředí představují vážná zdravotní rizika. Pokud nejsou přijata dostatečná opatření, může v krátkodobém horizontu dojít k akutní otravě, a z dlouhodobého hlediska k vážnému onemocnění. Přítomnost nebezpečných látek ve vzduchu je proto považována za velké riziko.

Z tohoto důvodu jsou všechny produkty pro ochranu dýchacích cest od společnosti VWR klasifikovány jako ochranné pomůcky třídy 3, tj. s největším rizikem.