Program Chemical Guardian společnosti Ansell

Vaše MSDS představuje výzvy v oblasti chemické ochrany. Program Chemical Guardian™ společnosti Ansell vám poskytuje jasné možnosti v podobě chemicky odolných rukavic.

Program Chemical Guardian™ společnosti Ansell vám na základě porovnání materiálů rukavic s vámi používanými chemikáliemi nabízí individualizované hodnocení rukavic s doporučenými dobami průniku a zajišťuje tak vašim zaměstnancům maximální ochranu a produktivitu. Naše odborná chemická posouzení poskytují několik možností z našeho širokého portfolia chemicky odolných rukavic, abyste mohli s jistotou činit informovaná rozhodnutí


Podívejte se na naše videa

Chemické aplikace
společnosti Ansell