Řešení v oblasti ochrany před chemikáliemi

Při práci s chemikáliemi jsou pracovníci vystaveni zvýšenému nebezpečí. Z tohoto důvodu je důležité podle konkrétních chemikálií, s nimiž tito pracovníci manipulují, zvolit správné osobní ochranné prostředky. Společnost Ansell pomáhá vytvořit ve všech zaměstnancích pocit (Feel Equipped), že jsou v každé situaci dostatečně chráněni před chemikáliemi. Díky více než 100 letům zkušeností v oblasti ochrany v celé řadě průmyslových odvětví a našemu širokému sortimentu chemicky odolných rukavic, jednorázových rukavic, oděvů a obuvi si můžete být jisti, že vám společnost Ansell poskytne pro každou práci odpovídající ochranné prostředky.

Oděvy

Společnost Ansell nabízí chemické ochranné oděvy, které lze používat v prostředích s nízkou mírou rizika nebo tam, kde hrozí nebezpečí potřísnění, ve vodotěsných prostředích, provozech s výskytem páry a výparů nebo ve střediscích pro koordinaci odezvy na mimořádné události.

Obuv

Ansell zajišťuje chemickou ochranu v těch nejnáročnějších chemických prostředích díky naší nabídce obuvi pro práci s nebezpečným materiálem a obuvi z PVC či neoprenu.

Rukavice pro jednorázové použití

Rukavice pro jednorázové použití Ansell nabízejí ochranu před potřísněním v chemických prostředích pod značkou TouchNTuff® a Microflex® .

Chemické rukavice

Rozsáhlé portfolio Ansell zahrnuje nitrilové, neoprenové, PVC, latexové rukavice a rukavice z přírodního kaučuku a speciálního polymeru pod značkou AlphaTec®, Solvex®, Scorpio®, Snorkel®, Barrier® a ChemTek™.


Podívejte se na naše videa

Další informace o řešení v oblasti ochrany před chemikáliemi


Stažení