Ochrana rukou a paží

Pro zaměstnance znamená bezpečnost na pracovišti především bezpečnost rukou. Bezpečnostní rukavice a rukávovy chrání nejen pracovníky, ale také produkty, procesy a budoucí spotřebitele.

Manažeři závodů na mnoha pracovištích také vědí, že bezpečnost rukou musí splňovat evropské regulační požadavky na osobní ochranné vybavení.

Společnost VWR nabízí odborné poradenství při výběru vhodné ochrany rukou a paží, ať už potřebujete řešení pro přepravu nebezpečných látek nebo ochranu proti pořezání, extrémním teplotám nebo nebezpečným chemikáliím.