Analýza pro mikrobiologické testování

Při mikrobiologickém testování můžete po kultivaci přikročit k identifikaci mikroorganismů ve vzorku. Podívejte se na náš sortiment standardních analýz nebo rychlých testů.

Mikrobiální identifikace

Od jednoduchých ručních technik, jako jsou Petrifilm a testovací soupravy pro rychlou identifikaci, až po mikroskopy a automatické čítače kolonií; vše pro mikrobiologickou analýzu vašeho vzorku.

Rychlé testy

Když záleží na čase. Ať už sledujete mikroorganismy a patogeny v klinické diagnostice nebo kontrolujete kvalitu při výrobě potravin a nápojů – nejdůležitější je získat spolehlivá a jednoznačná data za nejkratší možnou dobu. Používání propracovaných technik molekulární biologie a biochemie vám pomůže uspět.