Případová studie týkající se aseptické výroby

POTŘEBA

Přední dodavatel produktů pro molekulární diagnostiku potřeboval urychlit výrobu svého produktu pro diagnostiku in vitro (IVD) určeného k testování infekčních a genetických onemocnění. Současný dodavatel nedokázal splnit požadované standardy kvality.

ŘEŠENÍ

Divize služeb zakázkové výroby společnosti VWR zajistila výrobu pufrů dle požadavků zákazníka na kvalitu výroby, objem a rychlost dodání na trh.

VÝSLEDKY

Zákazník…

  • mohl investovat několik milionů dolarů do výzkumu a vývoje, namísto nových kapitálových investic,
  • zlepšil svou přijatelnou úroveň kvality o více než 35 %,
  • zrychlil dodání hlavních produktů pro IVD tuberkulózy na trh o více než jeden rok.