Čisticí systémy pro čisté prostory

Schéma mechanismu čištění „Sinner'scher Kreis“:

Chemické působení
Proces čištění se spouští pomocí aktivních látek v čisticím prostředku. Aktivní látky zajišťují neutralizaci vazebných sil, což umožňuje odstranit jak volné, tak vázané kontaminanty. Voda slouží v tomto případě jako nosné médium, které kontaminující látky odvádí pryč.

Čas působení
Tento faktor představuje dobu mezi aplikací čisticího prostředku nebo čisticí lázně a vytvořením špinavé lázně. V čistých prostorách není třeba k tomuto faktoru příliš přihlížet, protože na jedné straně se dá očekávat, že ve srovnání s průmyslovými podlahami zde bude množství nečistot menší, a na druhé straně se zde podle stavu povrchu často používá pro čištění mokrý způsob stírání.

Tepelné působení
Některé typy kontaminace se efektivněji odstraní za použití teplé než studené vody.

Mechanické působení
Díky optimální míře mechanického působení je možné zkrátit náběhový čas čištění, a tím proces čištění urychlit. Vzhledem k „nízké“ kontaminaci nehraje tento faktor významnou roli. Stírací cyklus zahrnuje pouze ruční mechanické působení, které zajišťuje minimální úroveň případné tvorby částic nebo turbulence.

Mopové systémy – z nerezové oceli

Jednoduché a dvojité mopové systémy vyrobené z nerezové oceli. Příslušenství je zcela autoklávovatelné. K dispozici s mopem a rámem mopu.

Mopové systémy – plastové

Jednoduché nebo dvojité mopové systémy vyrobené z vysoce kvalitního a masivního plastu (polypropylen).

Vytírací systémy

Např. nástroje pro izolátory, potahy na mop, skládací rukojeti, čističe závěsů.

Odpadkové koše

Modely z nerezové oceli obsluhované rukou nebo pedálem.