Čisticí a dezinfekční prostředky, produkty pro péči o ruce

Za účelem splnění požadavků všech čistých prostor, pokud jde o dezinfekci, čištění a hygienu, nabízí společnost basan širokou škálu řešení přizpůsobených pro veškerá použití.

Naše produkty, pečlivě vybrané našimi kvalifikovanými pracovníky, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, vám umožní zvýšit efektivitu, spolehlivost a reprodukovatelnost vašich dekontaminačních procesů v souladu s příslušnými normami a standardy.

Abychom vám pomohli splnit zákonné požadavky a průmyslové standardy, mají všechny naše čisticí a dezinfekční prostředky pro čisté prostory následující vlastnosti:

  • Normalizované složení, takže můžete použít stejný produkt na všech svých evropských pracovištích
  • Chráněné složení zaručuje, že nebudete muset znovu svůj produkt validovat, kromě případů vyšší moci
  • Vyrobeny podle standardů GMP s úplnou sledovatelností šarže
  • Čisticí prostředky splňují nařízení REACH a ES 648/2004
  • Dezinfekční prostředky jsou testovány na základě příslušných evropských norem pro biocidní aktivitu
  • Úplná technická dokumentace

Povrchy – sterilní

Naše dezinfekční a čisticí prostředky jsou vyráběny v naprosté shodě se standardy GMP, takže splňují přesné požadavky sterilních zpracovatelských zařízení.

Povrchy a CIP – nesterilní

Nabízíme širokou škálu nesterilních čisticích a dezinfekčních prostředků pro povrchy a systémy čištění na místě CIP v čistých prostorách.

Pro kůži a ruce

Různé značky produktů na mytí/dezinfekci rukou a také produkty pro péči o ruce pro lepší hygienu. Zabraňují křížové kontaminaci a omezují zdravotní problémy.