Vybavení pro řízení kontaminace

Minimalizace kontaminace citlivých produktů i pracovníků je v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích zcela zásadním požadavkem.

Řízení kontaminace a kontrola nad nežádoucími změnami podmínek prostředí (vlhkosti, teploty, proudění vzduchu) vyžaduje dodržování nejpřísnějších standardů náležité péče.

Jednotky s laminárním prouděním

Umožňují udržovat podmínky čistých prostor v co nejmenších prostorách.

Vybavení pro mokré zpracování

Vybavení pro mokré zpracování zejména pro práci s kapalnými materiály, které produkují škodlivé a toxické výpary.

Systémy suchého skladování

Pro skladování komponentů citlivých na vlhko nebo komponentů, které je nutno chránit před částicemi.

Dezinfekce vzduchu

Odpadá dlouhá a vyčerpávající práce s manuální dezinfekcí všech povrchů v jedné či více čistých prostorách. Eliminuje související riziko lidské chyby a je účinná i u obtížně přístupných povrchů.

Nástroje k měření vlhkosti

Pro kalibraci čidel vlhkosti, vysílačů a přenosných zařízení.

Silikonové hadičky

Široký sortiment hadiček ošetřených platinou, které jsou vyrobeny podle standardů nejvyšší kvality a certifikačních standardů.

Sledování teploty

Nepřetržité bezdrátové sledování teploty kritických parametrů v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích.

Stroj pro čištění podrážek

Pro snížení množství znečišťujících látek, které se vyskytují na botách před vstupem do čistých prostor nebo oblastí řízené výroby.