Jednotky s laminárním prouděním

Digestoře s laminárním prouděním nabízené společností basan fungují na principu nuceného proudění vzduchu s nízkou úrovní turbulence. Díky tomu je proud vzduchu veden vodorovně nebo svisle napříč pracovním prostorem skříně. Okolní vzduch je při provozu přiváděn přes předfiltr a vodorovně nebo svisle prochází přes vysoce výkonný filtr, který zachytává látky ve formě suspenze, do pracovního prostoru jako laminární proud vzduchu. Tento proud vzduchu zachycuje částice přímo na místě jejich vzniku a odnáší je odtahovou trubkou pryč z čistého prostoru, aniž by docházelo ke vzniku zpětného proudu. Volba mezi vodorovným nebo svislým prouděním by se měla odvíjet od množství a uspořádání předmětů umístěných na pracovní ploše.

Digestoře s laminárním prouděním zajišťují, že při plnění nebo balení produktů v čistých prostorách nedochází k jejich kontaminaci částicemi. Digestoře s laminárním prouděním se instalují nad stávající výrobní linky. Moduly se svislým prouděním lze namontovat na mobilní stojany, které umožňují přesun modulů do jiných prostor. Závěsy z PVC pásů nebo boční panely umožňují použití bočního proudění čistého vzduchu a představují ochranou bariéru čistého pracovního prostoru.

Jednotka s laminárním prouděním

Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…