Rohože a podlahoviny pro čisté prostory

Působením různých adhezních sil v čistých prostorách a velkou měrou také v závislosti na charakteru proudění vzduchu se projevuje základní tendence částic usazovat se na plochých površích. Podlahový materiál je konečným místem, kde se částice usadí nebo kde zůstanou kontaminanty zachycené.

Adhezivní rohože, permanentní rohože a speciální podlahové krytiny umístěné před čistými prostorami jsou nezbytnou součástí systému řízení kontaminace čistých prostor částicemi. Jako optimální a efektivní možnost řízení kontaminace v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích velmi doporučujeme kombinaci permanentních rohoží, speciálních podlahových materiálů a adhezivních rohoží.

Adhezivní rohože

Rohože pohlcující prach a částice (adhezivní rohože) a zvláštní podlahoviny pro předcházení kontaminaci v čistých prostorách.

Permanentní rohože

Permanentní rohože se instalují do čistých prostor za účelem dosažení nejvyššího stupně čistoty, lze je připevnit k podlaze.

Podlahové materiály

Podlahové materiály pro řízení kontaminace v prostorách šaten, ve vstupních zónách materiálů a čistých prostorách.

Podložky proti únavě

Pro snížení únavy pomocí ergonomicky navržených podložek.