Školení pracovníků čistých prostor

Školení není jen záležitostí odrážející konkrétní pracovní náplň a pokyny týkající se chování; je nutné také předávat a obnovovat odborné znalosti. Motivujete tím své pracovníky a současně zvyšujete jejich efektivitu.

Přehled školení a seminářů společnosti basan:

  • Hygiena (definice, předpisy a pokyny; různé aspekty hygieny; opatření)
  • Základy mikrobiologie (přehled mikroorganismů; hlavní infekční choroby, patogeny a příznaky; ochranná opatření, potírání)
  • Zdroje kontaminace a křížové kontaminace
  • Doprovodná opatření pro zabránění kontaminaci (fyzická hygiena, oděvy pro čisté prostory, postup převlékání, člověk jako zdroj kontaminace, nakládání s odpady)
  • Čisticí a dezinfekční opatření
  • Ochrana kůže (funkce kůže, ochrana kůže, péče o kůži, čistění rukou, plán péče o kůži)
  • Bezpečnost (pravidla zacházení s čisticími a dezinfekčními chemikáliemi, ochranné vybavení, nebezpečné materiály, ochrana životního prostředí, uskladnění, provozní postupy, symboly pro nebezpečný materiál, označení produktů)
  • Proces oblékání/uzamykání a vyjímání (posloupnost a technika oblékání a odběru oděvů pro čisté prostory, správné uzamčení a vyjímání)
  • Školení týkající se oděvů pro čisté prostory (vysvětlení různých materiálů, použití podle tříd čistých prostorů, funkčnost tkanin)
Kontaktujte nás