Bürkle GmbH – Povzneste své vzorkování na vyšší úroveň

Váš expert na odběr vzorků vám pomůže najít řešení pro nejrůznější použití a nejnáročnější požadavky. Optimalizujte svůj odběr vzorků pomocí našich řešení pro vzorkování.

Při odběrů vzorků se provede náhodný test pro posouzení celkové kvality. Tyto vzorky slouží jako základ pro analýzu v rámci kontroly kvality. Pouze reprezentativní a autentické vzorky mohou poskytnout spolehlivou informaci o kvalitě, vlastnostech či složení daného materiálu.

S naší „nejmodernější“ technologií lze provádět velmi přesné analýzy materiálu. Tato technologie však není nic platná, pokud při odběru vzorku dojde k chybě, která se pak objevuje ve všech fázích analýzy, a důsledkem je to, že konečný výsledek kontroly kvality je nesprávný. A to je důvod, proč jsou odběr vzorků a použití vhodných vzorkovačů tak důležité. Společnost Bürkle nabízí nejširší škálu manuálních vzorkovačů. Zjistěte, který vzorkovač je ideální pro vaše použití.

Vzorkovače pro sypké materiály

Nástroje pro odběr vzorků sypkých materiálů. Můžete najít řešení pro odběr vzorků nejjemnějších prášků, granulí nebo velkých zrn, jako je obilí nebo ořechy.

Zjistěte více

Vzorkovače pro viskózní materiály

Vzorkovače pro středně viskózní látky, jako jsou oleje, emulze, krémy, kejdy, a polotuhé materiály, jako je sýr, máslo, jíl, mýdlo atd.

Zjistěte více

Vzorkovače na tekutiny

Vzorkovací vybavení pro odběr vzorků z nejrůznějších nádob a hloubek, od malých kanystrů až po velké bazény, nádrže nebo otevřené vodní toky.

Zjistěte více

Nástroje pro odběr vzorků určené pro farmaceutický průmysl

Máte zájem o skvělé povrchové podmínky, nepřekonatelně snadné čištění, případně jednorázové produkty? Nabízíme nejrůznější řešení.

Zjistěte více

Jednorázové vzorkovače pro dosažení nejvyšších standardů při odběru vzorků

Čištění vzorkovačů je namáhavé a časově náročné, zejména v případě mastných, silně přilnavých nebo toxických materiálů. Řešením je použití jednorázových vzorkovačů.

Zjistěte více

Malé nerezové nástroje na odběr vzorků

Tato sekce obsahuje řadu malých nástrojů z nerezové oceli (od pinzet po špachtle) na odběr nebo zpracování vzorků.

Zjistěte více

Nástroje pro odběr vzorků ledu a masa

Sterilizovatelné nástroje na odběr vzorků z nerezové oceli, které se většinou používají v potravinářství

Zjistěte více

Vzorkovače půdy

Robustní vzorkovače pro různé druhy vzorků půdy, např. pro odběr vzorků luk, hrubého písku nebo štěrku.

Zjistěte více

Příslušenství ke vzorkovačům

Správné příslušenství vám pomůže proces odběru vzorků zdokonalit. V této kapitole je uveden malý výběr užitečných nástrojů pro optimalizaci vzorkování.

Zjistěte více

Časté dotazy

Ano, všechny naše jednorázové vzorkovače jsou vhodné pro použití s potravinami. Splňují požadavky EU pro kontakt s potravinami a předpisy FDA.

Zaručujeme sterilitu po dobu dvou let od výroby. Datum exspirace je vytištěno na každém jednotlivém balení sterilních výrobků a vzorkovačů a je rovněž uvedeno spolu s číslem šarže, které sestává z data výroby a čísla položky.

Číslo šarže je vytištěno na každém jednotlivém balení každého výrobku a na kartonové krabici, na vnějším obalu.

Ano, u jednorázových výrobků zajišťujeme úplnou certifikaci. Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně certifikátů, kontaktujte nás e-mailem na adrese certificates@avantorsciences.com

Vyhledávání vhodného vzorkovače vyžaduje zodpovězení následujících otázek:

 1. Jaký typ vzorku se má odebírat?
 2. Jakou konzistenci má vzorek?
 3. Z jakého typu nádoby se má vzorek odebírat?
 4. Jaký objem se požaduje?
 5. Způsob odběru vzorku: cílový vzorek, vzorek všech vrstev nebo vzorek z několika oblastí?
 6. Jednorázové nebo opakovaně použitelné vzorkovače: Musí být vzorkovač čistý a sterilní? Je odebíraný vzorek materiálu mastný, silně lepí nebo je toxický? Může uživatel provádět jednoduché čištění bez rizik?

Navíc jsme vám samozřejmě vždy k dispozici, pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc nebo konzultaci.

Vzorkovače by měly umožňovat snadné a rychlé čištění. Proto jsou navrženy tak, že neobsahují žádné rýhy ani štěrbiny, a mají velmi hladké povrchy. Všechny vzorkovače lze rozebrat a zjednodušit tak čištění. Čím vyšší jsou požadavky (čistota, sterilita atd.), tím pravděpodobnější je, že tyto požadavky bude možné splnit pouze při použití jednorázových vzorkovačů, které je možné po použití zlikvidovat.

Odebírání vzorků ze sáčků, boxů nebo vaků pomocí vzorkovacích lancet je běžnou a časem prověřenou praxí. K uzavření vzniklých otvorů doporučujeme použít bezpečnostní uzávěry, které jsou vyvinuty zvlášť k tomuto účelů. Štítek má sendvičovou strukturu (hliník/papír) a zajišťuje hermetické uzavření nádoby (parotěsná zábrana). Zadní strana štítku je opatřena vrstvou silného lepidla, které dobře lepí téměř na každém povrchu – i když se na povrchu nachází jemný prášek, je vlhký nebo dokonce zmrzlý. Pro aplikace s potravinami, farmaceutickými produkty, kosmetikou nebo potravinovými doplňky je k dispozici speciální uzavírací samolepka Food & Pharma, která splňuje požadavky EU na produkty ve styku s potravinami a předpisy FDA.

Hlavní důvody použití jednorázových vzorkovačů jsou:

 1. splňují nejvyšší požadavky (čistota, sterilita, GMP);
 2. nevyžadují drahé a časové náročné čištění;
 3. umožňují častý odběr vzorků;
 4. splňují přísné požadavky auditů;
 5. vhodné pro nebezpečné, agresivní a toxické látky.

Ano, všechny jednorázové výrobky jsou rovněž k dispozici v nesterilní podobě ve verzi LaboPlast, která se nesterilizuje, ale vyrábí se v čistých prostorách třídy 7 (10 000).

Ano, malé produkty, jako jsou naběračky, lžičky, špachtle, odměřovací lžičky, pinzety a stěrky, jsou kromě bílé barvy dodávány také v modré a modré detekovatelné barvě (možnost detekce skenery barev, detektory kovů nebo rentgenem).

Jednorázové naběračky, lžičky a špachtle jsou rovněž k dispozici v provedení z materiálu bio-PE místo PS. Bio-PE se vyrábí z udržitelných surovin bez nutnosti použití fosilních materiálů. Díky tomu se snižují emise CO2 a omezuje skleníkový efekt.

Vzhledem k tomu, že vzorkovače vyrábíme, je obecně možné dodávat zákaznické verze vzorkovačů, např. v různých délkách, jiných velikostech, jiných barvách nebo s odlišnými požadovanými charakteristikami. Každý požadavek je však nutné prověřit individuálně na základě požadovaných změn parametrů.

Naše produkty se vyrábí většinou v Německu.

Ne, je nutné zkontrolovat chemickou odolnost materiálu vzorkovače vůči konkrétní chemikálii. V této oblasti nelze poskytnout obecné pravidlo. Kontrolu je důležité provést proto, že v opačném případě by mohl vzorkovač reagovat s chemikálií a znečistit vzorek a odebíraný materiál. Aby k tomu nedocházelo, poskytujeme přehled odolnosti vůči chemikáliím, kde je možné zkontrolovat chemickou odolnost různých materiálů vůči různých chemikáliím.

V takzvaných čistých prostorách se koncentrace částic ve vzduchu udržuje na nejnižší možné úrovni použitím vhodných pracovních oděvů, materiálů a technik, stejně jako speciálního ventilačního systému. Příslušná třída čistého prostoru definuje maximální počet částic odpovídající velikosti, které se zde mohou vyskytovat. Aby byly splněny požadavky stanovené třídy čistého prostoru, je nutné pravidelně kontrolovat skutečný počet částic. Díky tomu je možné udržovat počet částic na povrchu vzorkovače na velmi nízké úrovni. Tímto způsobem si můžete být jisti, že vzorkovače jsou velmi čisté a je vyloučena jejich kontaminace. Proto je možné pořizovat reprezentativní a autentické vzorky a rovněž lze poskytovat spolehlivé informace o kvalitě, vlastnostech a složení materiálu. To platí pro všechny jednorázové vzorkovače a nástroje, LaboPlast a SteriPlast – nesterilní a sterilní modely, které jsou dodatečně sterilizovány po výrobě v čistém prostoru.

V řadě oborů jsou požadavky auditů založeny na předpisech GMS (Dobrá výrobní praxe). Jako součást pravidelných auditů je nutné ověřovat nejen používané nástroje, ale rovněž plán, postupy a způsoby čištění. Ověřování procesu čištění, a proto také ověřování účinnosti a reprodukovatelnosti postupu čištění, je obtížné a drahé. Ověřování může být částečně i nemožné. Ověřování způsobu čištění zcela odpadá v případě, že jsou používány jednorázové vzorkovače, protože tyto se po použití likvidují. Pro každý odběr vzorků se používá nový vzorkovač, které je zaručeně čistý, a proto je vyloučeno riziko (zkřížené) kontaminace. Po použití se vzorkovač likviduje, a není proto nutné provádět jeho čištění a ověřování.

V některých případech je používání jednorázových vzorkovačů a nástrojů povinné. U zákazníků, kteří používají naběračky, lžíce nebo špachtle je možné použít materiál bio-PE, který se vyrábí z obnovitelných zdrojů a nikoli fosilních surovin, čímž se přispívá k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Všechny jednorázové produkty jsou recyklovatelné při zohlednění míry a typu znečištění. Je nutné porovnat pracovní náročnost a odpad vznikající při čištění znovupoužitelných vzorkovačů s náročností a odpadem, jejichž původcem jsou jednorázové vzorkovače.