Chemické inovace

Řada organických solárních panelů od značky Alfa Aesar!

Organické solární panely (OPV) jsou solární články na bázi organických polovodičů; jsou tenké, lehké, flexibilní a odolné vůči namáhání.

Nové standardy pro petrochemii od společnosti VWR Chemicals

Více než 500 kalibračních standardů a referenční materiály pro petrochemii! Tyto standardy jsou základem při kontrole olejů, lubrikantů, pohonných látek, benzínu a dalších. Jsou v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ASTM nebo běžné IP standardy.

Kompletní řada standardů k environmentální analýze od společnosti VWR Chemicals (COD, TOC i TIC)

Nově jsme vyvinuli mnoho nových řad (TOC, TIC či turbidimetrie) k širokému rutinnímu využití. Produkty z těchto řad se dají využít u široké škály nástrojů. Tyto produkty naleznete zde.

VWR Chemicals do menších i větších provozů – k dispozici více než 100 druhů ve větších baleních!

Abychom lépe odráželi potřeby výroby a zvyšování produkce, zařadili jsme do sortimentu více než 100 substancí (kyseliny, zásady, soli i rozpouštědla) ve velkých baleních (> 25 kg/l) různých tříd (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® či TECHNICAL).

Sekundární referenční standardy pro plynovou chromatografii od VWR Chemicals

Široký sortiment sekundárních referenčních etalonů k plynové chromatografii určených pro různé chromatografické a analytické aplikace. V současné době uvádíme na trh více než 70 sloučenin.

Rozšířená řada headspace rozpouštědel od VWR Chemicals

Řadu GC-HS rozpouštědel jsme rozšířili o 2 nová rozpouštědla (na bázi vody a benzylakoholu). Tato řada zahrnuje nejběžněji používaná organická rozpouštědla s vysokou propustností UV záření; jsou vhodná k analýze zbytkových rozpouštědel podle metod ICH, US

VWR Chemicals: Předvídejte budoucnost prostřednictvím inovací

Podívejte se na všechny naše nové produkty uvedené v této brožuře s katalogem doplňků.

VWR Chemicals: Nové organické látky

Běžné organické látky dostupné v různých velikostech balení, které vám pomohou každý den při organické syntéze a rozšiřování.

Denaturovaný ethanol

Dvě nové třídy v široké nabídce velikostí balení splňující nařízení EU 2017/1112 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturaci lihu.

Reakční činidla Karl Fischer pro stanovení obsahu vody

Odměrná jednosložková titrační činidla pro stanovení obsahu vody metodou Karl Fischer k dispozici v nových baleních o objemu 2,5 l.

Referenční materiály pro metodu Karl Fischer jsou nyní k dispozici

Karl Fischer metoda stanovení titru, kalibrace, validace a kontroly analytických přístrojů (v souladu se směrnicemi ISO, GMP, GLP a FDA) a činidel vyžaduje určité množství vody, ať už čisté vody nebo vodných standardů.

LABWASH PREMIUM MA Ultra pro manuální čištění

Nový přípravek MA Ultra je určen speciálně pro odstraňování odolných skvrn, jako je krev, olej, bílkoviny, tuky a významných reziduí, jako jsou pryskyřice, dehty, silikony a vosky.