Chemické inovace

FOCUS: Organická syntéza

Vítejte v prvním magazínu FOCUS: Organická syntéza – magazínu, ve kterém naleznete trendy, pokroky a inovace.

VWR® For Calibration – všechny chemické standardy VWR a CRM pro kalibraci

Široký sortiment standardů vysoké čistoty a certifikovaných referenčních materiálů pro kalibraci všech vašich přístrojů a validaci vašich metod.

Nové standardy pro petrochemii od společnosti VWR Chemicals

Více než 500 kalibračních standardů a referenční materiály pro petrochemii! Tyto standardy jsou základem při kontrole olejů, lubrikantů, pohonných látek, benzínu a dalších. Jsou v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ASTM nebo běžné IP standardy.

Standardy pro stanovení osmolality od VWR Chemicals – pro dokonalou kalibraci vašeho přístrojového vybavení

Ucelená řada standardů pro stanovení osmolality ve formě certifikovaných referenčních materiálů (CRM) pro kalibraci osmometrů.

Kompletní řada standardů k environmentální analýze od společnosti VWR Chemicals (COD, TOC i TIC)

Nově jsme vyvinuli mnoho nových řad (TOC, TIC či turbidimetrie) k širokému rutinnímu využití. Produkty z těchto řad se dají využít u široké škály nástrojů. Tyto produkty naleznete zde.

Certifikované referenční materiály (CRM) pro plynovou chromatografii (GC) PESTINORM®

Referenční látky PESTINORM® lze použít k provedení charakterizace vlastností kolon pro plynovou chromatografii, identifikaci neznámých sloučenin nebo validaci analytických metod pro GC analýzu.

VWR Chemicals – další činidla HiperSolv CHROMANORM LC-MS

LC-MS metody se neustále zlepšují a aby vyhovovaly dnešním požadavkům, nabízí stále lepší a lepší citlivost. Představujeme nové druhy (metanol ULTRA plus), nová UHPLC-MS rozpouštědla (acetonitril, metanol a voda) a další směsi "ready to use".

VWR Chemicals – rozšíření sortimentu iontově párových činidel

Pro HPLC s gradientovou elucí je dostupný kompletní sortiment iontově párových činidel, která vykazují minimální extinkci v UV oblasti nízkých vlnových délek a vynikající transparentnost až do 200 nm, dokonce i při vysokých koncentracích.

Mikrobiologická řešení od společnosti Avantor. Je k dispozici nová příručka VWR® HSG pro mikrobiologii

Tento materiál obsahuje kompletní řešení Avantor pro mikrobiologické pracovní postupy: od odběru a kultivace vzorků až po jejich analýzu a skladování.

VWR Chemicals do menších i větších provozů – k dispozici více než 100 druhů ve větších baleních!

Abychom lépe odráželi potřeby výroby a zvyšování produkce, zařadili jsme do sortimentu více než 100 substancí (kyseliny, zásady, soli i rozpouštědla) ve velkých baleních (> 25 kg/l) různých tříd (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® či TECHNICAL).

VWR Chemicals: Nové organické látky

Běžné organické látky dostupné v různých velikostech balení, které vám pomohou každý den při organické syntéze a rozšiřování.

VWR Chemicals – v soupravě jsou standardní barevné roztoky dle požadavků Reag. Ph. Eur

Kompletní sortiment barevných standardních roztoků podle kapitol 2 a 4 platného Evropského lékopisu. Tyto soupravy VWR® jsou připraveny k použití a mají vám ušetřit čas a peníze.