Chemické inovace

VWR Chemicals: Předvídejte budoucnost prostřednictvím inovací

Podívejte se na všechny naše nové produkty uvedené v této brožuře s katalogem doplňků.

VWR Chemicals: Nové organické látky

Běžné organické látky dostupné v různých velikostech balení, které vám pomohou každý den při organické syntéze a rozšiřování.

Denaturovaný ethanol

Dvě nové třídy v široké nabídce velikostí balení splňující nařízení EU 2017/1112 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturaci lihu.

Reakční činidla Karl Fischer pro stanovení obsahu vody

Odměrná jednosložková titrační činidla pro stanovení obsahu vody metodou Karl Fischer k dispozici v nových baleních o objemu 2,5 l.

Referenční materiály pro metodu Karl Fischer jsou nyní k dispozici

Karl Fischer metoda stanovení titru, kalibrace, validace a kontroly analytických přístrojů (v souladu se směrnicemi ISO, GMP, GLP a FDA) a činidel vyžaduje určité množství vody, ať už čisté vody nebo vodných standardů.

LABWASH PREMIUM MA Ultra pro manuální čištění

Nový přípravek MA Ultra je určen speciálně pro odstraňování odolných skvrn, jako je krev, olej, bílkoviny, tuky a významných reziduí, jako jsou pryskyřice, dehty, silikony a vosky.

Přísady Hipersolv CHROMANORM LC-MS byly rozšířeny o nová balení kyseliny mravenčí

Přísady jsou selektivní chemické látky, které jsou běžně přidávány do mobilní fáze nebo zaváděny v postkolonové fázi před rozhraním za účelem ovlivnění ionizace analytu.

Více přísad Hipersolv CHROMANORM LC-MS s kyselinou TFA v nových baleních

Nová balení kyseliny TFA pro chromatografickou analýzu

Více možností bezvodých rozpouštědel s uzávěry s přepážkou

Náš sortiment bezvodých rozpouštědel ve 250ml a 500ml skleněných láhvích s uzávěry s přepážkou byl rozšířen o 8 nových rozpouštědel.

Referenční materiály pro spolehlivou kalibraci pro volumetrická stanovení

Titr volumetrických roztoků se může v průběhu času měnit, proto se doporučuje pravidelné ověřování, a to zejména u extrémně zředěných roztoků.

99% dýmavá kyselina dusičná dostupná ve 2 dalších jakostních třídách

Pokud potřebujete tu nejkoncentrovanější kyselinu dusičnou, jsme nyní schopni nabídnout 2 nové třídy 99% dýmavé kyseliny dusičné

Testovací roztoky USP

Nová řada 68 roztoků USP „připravených k okamžitému použití“ ve 100ml a 500ml baleních vyrobených podle metod USP