Chemická bezpečnost v laboratoři

Nejdůležitější věcí při práci s chemickými látkami, především s těmi nebezpečnými, je bezpečnost. Povinnou ochranu samozřejmě zajišťují osobní ochranné prostředky. Existují však další možnosti, kterými lze bezpečnost v laboratoři ještě zvýšit:

 • Manipulace s chemikáliemi – vybírejte produkty, které usnadňují manipulaci, bezpečnější nádoby mohou představovat významné zlepšení bezpečnosti
 • Připravte se na možnost nechtěného rozbití nebo rozlití a mějte vždy po ruce vhodné absorbenty
 • Minimalizujte zbytečné riziko používáním bezpečnějších chemických alternativ a monitorováním škodlivých zbytků
 • Ochrana povrchu pracovního stolu a bezpečnější dávkování
 • Skladování chemických látek, včetně označení jejich nebezpečnosti

Přidali jsme několik často kladených dotazů a doufáme, že pro vás odpovědi na ně budou užitečné. Naleznete zde také informace týkající se nařízení REACH a CLP. K dispozici jsou ke stažení všeobecné pokyny pro dodržování bezpečnosti a technická příručka. Dále zde naleznete odkazy pro vyhledávání bezpečnostních listů na našich webových stránkách a selektor pro výběr literatury týkající se produktů.

Udělejte si kvíz

Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:

Registration

Výběr bezpečnostního balení

Rozpouštědla a kyseliny v plastových láhvích

Plastové láhve s kyselinami a rozpouštědly AnalaR NORMAPUR® jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, šetrné k životnímu prostředí, lehké a snadno se s nimi manipuluje.

Potažené skleněné láhve pro uchování kyselin

Láhve Safebreak jsou určeny speciálně pro uchování kyselin. Povrchová úprava z PE dokáže zabránit rozlití kyseliny při rozbití skla láhve.

Hliníkové láhve pro rozpouštědla HPLC

Hliníkové nádoby zajišťují udržení vysoké čistoty rozpouštědel, jsou nerozbitné, lehké a snadno se s nimi manipuluje.

Bezpečnostní nosiče na láhve

Bezbarvé a praktické bezpečnostní nosiče pro přenášení kyselin, zásad a rozpouštědel.

Bezpečnostní laboratorní chemikálie

Silikagely

Silikagely patří mezi bezpečné desikanty, nicméně starší druhy indikátorů vlhkosti, které obsahují, již příliš ekologické nejsou.

Bezvodá rozpouštědla

Kompletní řada vysoce čistých rozpouštědel s mimořádně nízkým obsahem vody, které jsou vyrobeny speciálně pro metody organické chemie citlivé na vlhkost a pro oblast biotechnologií.

Peroxidové testovací proužky

Peroxidové testovací proužky slouží pro rychlou identifikaci anorganických peroxidů ve vodných roztocích a organických rozpouštědlech.

Testovací proužky pro kyselinu peroctovou

Testovací proužky pro kyselinu peroctovou se používají k identifikaci zbytků kyseliny peroctové po dezinfekci.

Produkty a služby pro vaši bezpečnost

Absorbenty rozlitých kapalin

Jistě chcete rychle a účinně zabránit dalšímu rozlévání kapalných sloučenin po jejich vylití nebo rozbití láhve. K tomu potřebujete mít po ruce výběr vhodných absorbentů.

Bezpečnostní štítky

Bezpečnostní štítky jsou praktickou pomůckou při míchání různých směsí nebo při transportu vzorků. Splňují požadavky GHS (globálně harmonizovaný systém) pro chemické látky a směsi.

Ochrana povrchů pracovních stolů

Ochrana povrchů pracovních stolů slouží jako základní bariéra chránící povrch stolů před působením rozlitých žíravých látek, poškozením od horkých vzorků nebo od vibrací laboratorních zařízení.

Objevte 15 běžných laboratorních chemikálií a možnosti uspořádání

Často kladené dotazy

KYSELINY

1. Které látky nesmí přijít do kontaktu s vaší kyselinou?

 • Kyselina octová nesmí přijít do kontaktu s oxidem chromičitým, kyselinou dusičnou, alkoholy, etylenglykolem, kyselinou chloristou, peroxidy a manganistany
 • Kyselina dusičná nesmí přijít do kontaktu s kyselinou octovou, anilinem, oxidem chromičitým, kyselinou kyanovodíkovou, sirovodíkem, hořlavými kapalinami a plyny
 • Kyselina šťavelová nesmí přijít do kontaktu se stříbrem a rtutí
 • Kyselina chloristá nesmí přijít do kontaktu s acetanhydridem, bismutem, slitinami bismutu, alkoholy, papírem a dřevem
 • Kyselina sírová nesmí přijít do kontaktu s chlorečnanem draselným, chloristanem draselným a manganistanem draselným

2. Mohu použít kyselinu citrónovou GPR RECTAPUR® (20273*) k odstranění vodního kamene z kávovaru?

ANO! Chcete-li odstranit vodní kámen z kávovaru, rozpusťte v teplé vodě (40 až 50 °C) maximální množství krystalické kyseliny. Po vychladnutí roztok slijte, nerozpuštěné sedimentované krystalky nechte na dně a nasycený roztok nalijte do kávovaru. Po rozpuštění usazenin vodního kamene vypláchněte kávovar jednou nebo dvakrát čistou vodou z vodovodu. Chcete-li se ujistit, že jste vypláchli skutečně všechnu kyselinu citrónovou, zkontrolujte kyselost vyplachované vody proužkem pro stanovení pH.


3. Jak mohu bezpečně pracovat s kyselinou fluorovodíkovou NORMATOM® (83873* nebo 85029*)?

Pro skladování a dávkování kyseliny fluorovodíkové jsou k dispozici speciální bezpečnostní nádoby:

 • Extra silná stěna láhve
 • Speciálně navržený bezpečnostní uzávěr a těsnění
 • Speciální dávkovač zaručující dávkování přesného vámi požadovaného množství kyseliny. Poslední kapka kyseliny se nakonec bezpečně vrátí zpět do láhve.

4. Lze omezit rizika exploze kyseliny chloristé 70% AnalaR® NORMAPUR® ACS ( 20589*)?

Vysoce koncentrovaná kyselina chloristá je mimořádně žíravá, ale sama o sobě není výbušná. Při normálním tlaku ji lze ohřát až k bodu varu na otevřeném ohni. Pokud jsou však v kyselině přítomná i jen stopová množství organických nečistot nebo pokud se kyselina dostane do styku s organickými látkami, může dojít k explozi. Z tohoto důvodu buďte při manipulaci a skladování této kyseliny velmi opatrní, abyste zabránili možné kontaminaci.


5. Z jakého důvodu VWR Chemicals dodávají kyselinu dusičnou v plastových láhvích s krátkou dobou exspirace (pouze 2 roky)?

Koncentrovaná kyselina dusičná postupně rozežírá plast láhví, takže by mohlo časem dojít k tomu, že plast se stane křehčím.


6. Jak mohu bezpečně pracovat s vysoce koncentrovanou kyselinou mravenčí 100% AnalaR® NORMAPUR® (20318*)?

Vysoce koncentrovaná kyselina mravenčí se pomalu rozkládá na oxid uhelnatý a vodu. Tvorba plynu zvyšuje tlak v láhvi, což může způsobit explozi. Rozkladová reakce se zrychluje již při teplotě 30 °C. Z tohoto důvodu dodáváme kyselinu mravenčí v láhvích se speciálními šroubovými uzávěry.


7. Z jakého důvodu VWR Chemicals dodávají kyselinu dusičnou 99% (85851*, 85850*) ve speciálním balení a se speciálním uzávěrem?

Dýmavá kyselina dusičná uvolňuje v důsledku působení světla a tepla červenohnědé výpary. Tyto výpary zvyšují tlak uvnitř láhve a za určitých okolností mohou způsobit výbuch nádoby. Tato bezpečnostní rizika minimalizuje použití speciálního uzávěru a balení VWR Chemicals.


BALENÍ

8. Jaké jsou výhody a nevýhody láhví ze skla a láhví z vysokohustotního polyetylenu (HDPE)?

Plastové láhve z HDPE jsou nejen bezpečnější, ale mohou být také užitečné, jestliže používáte velké množství kyselin a náklady na jejich nákup vám nejsou lhostejné. Vysoká kvalita láhví z HDPE splňuje požadavky na analytickou čistotou (Analar NORMAPUR) a tento typ balení je rovněž levnější a mnohem lehčí při manipulaci. 


9. Co to je EMBASAFE?

Jedná se o speciální typ balení PE s povrchovou úpravou, která zajišťuje maximální ochranu v případě rozbití skleněné láhve, neboť zachytí rozbité sklo, které se následně snadněji zlikviduje. Sklo samozřejmě plně splňuje požadavky vysoké analytické čistoty (Analar® NORMAPUR®) a lze jej recyklovat.


10. Jaká je doba skladovatelnosti láhví PE?

Rozpouštědla: 5 let
Kyseliny: 2 roky


ŠTÍTKY A POŽADAVKY SMĚRNICE CLP

11. Jaké jsou minimální rozměry štítků pro označení směsí nebo vzorků?


12. Jak se čte štítek VWR?

Nové vícejazyčné štítky jsou navrženy tak, abyste rychle a snadno nalezli důležité informace, které potřebujete zjistit. Štítek vždy zahrnuje datum exspirace neotevřeného produktu při dodržení požadavků na skladování a obvykle nabízí volné místo, do kterého můžete zapsat datum převzetí nebo prvního otevření.

Nové štítky rovněž splňují požadavky směrnice CLP. Pokud je na štítku volné místo, jsou na něm rovněž uvedeny garantované specifikace produktu. V opačném případě naleznete aktuální specifikace VWR na webu vwr.com.


13. Jak zajistit bezpečnost při práci s chemikáliemi?

Před manipulací s jakoukoli nebezpečnou chemickou látkou se vždy seznamte s informacemi obsaženými v bezpečnostním listu a poté proveďte posouzení rizik.

Další informace