Alfa Aesar

Alfa Aesar je přední značkou chemikálií, kovů, materiálů a produktů pro biologické vědy. Již více než 50 let se vědci spoléhají na produkty značky Alfa Aesar v širokém spektru aplikací. V současné době je na skladu více než 38 000 produktů značky Alfa Aesar, v množstvích od několika gramů až po dodávky materiálu středního a velkého rozsahu. Díky možnostem přizpůsobení výroby je možné dodávat mnohem více specializovaných produktů a díky tomu je společnost komplexním zdrojem chemikálií, kovů a materiálů pro výzkum.

Key Named Reaction – ŽÁDOST O PLAKÁT

Analytické grafitové produkty, vodivostní standardy, infračervená spektroskopie, iontové chromatografické standardy, standardy pro hmotnostní spektrometrii, standardy pro atomovou absorpční spektroskopii, materiály pro stanovení pH, standardy pro ICP-MS, víceprvkové standardy, indikátory a barviva, volumetrické roztoky, kyseliny a zásady, standardy XRF. Kompletní nabídka produktů pro analytiku, včetně uznávané značky Specpure® od Alfa Aesar. Obecná analytická chemie zahrnující stanovení pH, spektroskopii, indikátory a barviva, volumetrické roztoky, kyseliny a zásady.

Feroceny, palivové produkty (HiSpec a HiFuel), přísady pro neutralizaci kovů, vzácné kovy a katalyzátory pro chemii organokovových sloučenin.

Sušicí činidla, adsorbenty a indikátory. Seznamte se s nabídkou základního laboratorního spotřebního materiálu řady Alfa Aesar, bez kterého se neobejdete.

Antibiotika, biochemická činidla, pufry, enzymy, inhibitory a řada dalších produktů určených pro buněčnou a molekulární biologii, biomedicínské technologie, proteomiku, genomiku, imunologii atd.

Rozpouštědla v jakosti ACS, rozpouštědla v jakosti pro polovodiče, rozpouštědla v jakosti pro spektrofotometrii, rozpouštědla v jakosti pro environmentální analýzu, halogenované sloučeniny. Rozpouštědla Alfa Aesar s odpovídajícími specifikacemi pro vaše konkrétní potřeby.

Uznávaná značka Specpure® od Alfa Aesar zahrnuje standardy pro AAS, analytické grafitové produkty, vodivostní standardy, standardy pro iontovou chromatografii, standardy pro hmotnostní spektrometrii, standardy pro atomovou absorpční spektrometrii, standardy pro ICP-MS, víceprvkové standardy, standardy XRF, standardy pro environmentální analýzu, anorganické standardy pro analýzu vody, standardy na bázi olejů, standardy pro plazmu a standardy pro viskozitu ropy.

Kompletní nabídka produktů pro chelatace a oxidační a redukční reakce.