Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Alfa Aesar

Alfa Aesar

Portfolio Alfa Aesar nabízí více než 46 000 produktů zahrnujících chemikálie, kovy a produkty pro biologické vědy určené pro výzkum a vývoj.

Analytická chemie

Analytické grafitové produkty, vodivostní standardy, infračervená spektroskopie, iontové chromatografické standardy, standardy pro hmotnostní spektrometrii, standardy pro atomovou absorpční spektroskopii, materiály pro stanovení pH, standardy pro ICP-MS, víceprvkové standardy, indikátory a barviva, volumetrické roztoky, kyseliny a zásady, standardy XRF. Kompletní nabídka produktů pro analytiku, včetně uznávané značky Specpure® od Alfa Aesar. Obecná analytická chemie zahrnující stanovení pH, spektroskopii, indikátory a barviva, volumetrické roztoky, kyseliny a zásady.

Katalyzátory

Feroceny, palivové produkty (HiSpec a HiFuel), přísady pro neutralizaci kovů, vzácné kovy a katalyzátory pro chemii organokovových sloučenin.

Základní laboratorní spotřební materiál

Sušicí činidla, adsorbenty a indikátory. Seznamte se s nabídkou základního laboratorního spotřebního materiálu řady Alfa Aesar, bez kterého se neobejdete.

Biologické vědy

Antibiotika, biochemická činidla, pufry, enzymy, inhibitory a řada dalších produktů určených pro buněčnou a molekulární biologii, biomedicínské technologie, proteomiku, genomiku, imunologii atd.

Rozpouštědla

Rozpouštědla v jakosti ACS, rozpouštědla v jakosti pro polovodiče, rozpouštědla v jakosti pro spektrofotometrii, rozpouštědla v jakosti pro environmentální analýzu, halogenované sloučeniny. Rozpouštědla Alfa Aesar s odpovídajícími specifikacemi pro vaše konkrétní potřeby.

Specializované laboratorní pomůcky

Standardy Specpure®

Uznávaná značka Specpure® od Alfa Aesar zahrnuje standardy pro AAS, analytické grafitové produkty, vodivostní standardy, standardy pro iontovou chromatografii, standardy pro hmotnostní spektrometrii, standardy pro atomovou absorpční spektrometrii, standardy pro ICP-MS, víceprvkové standardy, standardy XRF, standardy pro environmentální analýzu, anorganické standardy pro analýzu vody, standardy na bázi olejů, standardy pro plazmu a standardy pro viskozitu ropy.

Syntetická chemie

Kompletní nabídka produktů pro chelatace a oxidační a redukční reakce.