Chemikálie

Společnost VWR s hrdostí nabízí svým zákazníkům jeden z největších sortimentů chemikálií z jednoho zdroje. Kromě rozsáhlých investic do vlastní chemické výroby je naším posláním snaha zajistit snadnou dostupnost produktů, které potřebujete.

Chemikálie podle metody

Chemikálie pro přípravu vzorků

Příprava vzorku je stejně důležitá jako jeho analýza. Ujistěte se, že používáte správná činidla, abyste zabránili kontaminaci vašeho vzorku.

HPLC

Správná volba chemické látky je pro váš chromatografický proces zásadní. Níže najdete přehled našeho sortimentu chemikálií pro chromatografii.

GC

V plynové chromatografii je pro získání správného výsledku rozhodující příprava vzorku. Výběr správných chemikálií pro vaši metodu a aplikaci vám pomůže při úspěšné analýze.

Titrace

Vše potřebné pro tuto běžnou techniky kvantitativní techniku, od klasického skla až po automatické titrátory včetně činidel a příslušenství.

Stanovení vody

Výběr kompaktních volumetrických nebo coulometrických Karl Fisher a odpovídajících činidel pro stanovení vody.

Měření pH

Měření pH pomocí pH metru mohou být správná a přesná, pouze pokud používáte pro váš přístroj správný pufr.

Měření vodivosti

Měření vodivosti vodného roztoku je metoda používaná ke stanovení množství živin, solí a nečistot. Standardy vodivosti jsou zásadní pro kalibraci váš měřič vodivosti.

Standardy pro fyzikální vlastnosti

K dispozici je celá řada různých rozsahů pro fyzikální měření: standardy viskozity, standardy bodu tání, standardy hustoty, index lomu a standardy Brix.

Spektroskopie UV/VIS

UV/Vis analýza pomocí spektrofotometru může vyžadovat různé druhy chemikálií. Zaprvé, byla vyvinuta speciální třída rozpouštědel, aby se zabránilo optickým nečistotám vašeho vzorku. Zadruhé, spektrofotometr...

NMR (nukleární magnetická rezonance)

NMR (nukleární magnetická rezonance) se používá jako standardní analytická metoda pro určení struktury organické sloučeniny.

XRF

K přípravě vzorku pro vaši XRF analýzu můžete použít boritany pro fúzi, přísady pro fúzi a předem zvážené tablety pro mletí a tabletování.

AAS/ICP

Při analýze kovů se nyní shromažďují důkazy o prvcích z těch nejmenších stopových množství v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocí sofistikovaných nástrojů, jako jsou AAS, ICP-OES nebo v poslední době také ICP-MS.

Organická syntéza

Pokud provádíte v rámci svého farmaceutického či chemického výzkumu nebo v univerzitní laboratoři syntézu nových molekul, společnost VWR vám nabízí rozsáhlý sortiment produktů, které vám pomohou s vašimi objevy.

Stanovení obsahu dusíku

Ke stanovení obsahu dusíku ve vzorku se používá Kjeldahlova metoda. Při této analýze se vzorek štěpí silnou kyselinou a volný dusík reaguje za vzniku síranu amonného.

Testování rozpouštění

Pokud se příprava disolučního média provádí ručně, může se jednat o časově náročný úkol. Koncentráty disolučních médií JTBaker® DILUT-IT™ jsou předem namíchané koncentráty, které významně snižují...

Vlastní řešení

Společnost VWR umožňuje vývoj v oblasti vědeckého výzkumu poskytováním vysoce kvalitních chemikálií a služeb přizpůsobených vašim produktům nebo výrobním potřebám.

Laboratorní spotřební materiál pro obecné použití

Některé produkty jsou nezbytné v každé laboratoři. Zvyšte bezpečnost ve své laboratoři díky soupravám pro rozlití kapalin VWRC a Merck, čisticím prostředkům atd.

Správa chemikálií

Váš inventář by měl být přínosem pro vaši vědeckou iniciativu, nikoli zátěží - a pokud vaše řízení zásob není nejefektivnější, může se stát, že vaši zaměstnanci budou trávit drahocenný čas jen tím, že se budou snažit získat potřebné produkty.

Resources

The Periodic Table!

The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019. Let’s celebrate this birthday, test your knowledge and learn more about our products.