Chromatografie

Společnost VWR plně chápe důležitost vysoké čistoty rozpouštědel, činidel, kolon a spotřebního materiálu pro chromatografii.

Společnost VWR nabízí jednu z nerozsáhlejších produktových řad pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC). Ve specializované chromatografické sekci naleznete kompletní sortiment od rozpouštědel a kolon až po lahvičky, stříkačky a další produkty.

Běžné standardy s rozsáhlými možnostmi použití, včetně anorganických aniontů a kationtů, organických kyselin, sacharidů, aminokyselin, proteinů, mastných kyselin, polysacharidů, polyfosfátů, povrchově aktivních látek a dalších.

Plynová chromatografie patří mezi důležité techniky v environmentální analýze a nápojovém průmyslu, kde se používá pro separaci a identifikaci sloučenin s vyšší teplotou varu, které jsou většinou těkavé nebo polotěkavé, například těkavé organické látky (VOC) nebo persistentní organické polutanty (POP).

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) a vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) jsou často označovány jako planární chromatografie. Společnost VWR nabízí rozsáhlou řadu rozpouštědel AnalaR NORMAPUR pro TLC.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.

Chromatografie – hmotnostní spektrometrie

Chromatografie a spektrometrie jsou důležité techniky, které používá mnoho vědeckých, akademických a průmyslových aplikací. Společnost Avantor nabízí širokou škálu vybavení, produktů a služeb, které vám pomohou zvýšit účinnost a výsledky ve vaší laboratoř