Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

Chromatografie

Chromatografie

Společnost VWR plně chápe důležitost vysoké čistoty rozpouštědel, činidel, kolon a spotřebního materiálu pro chromatografii.

Analytická kapalinová chromatografie

Společnost VWR nabízí jednu z nerozsáhlejších produktových řad pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC). Ve specializované chromatografické sekci naleznete kompletní sortiment od rozpouštědel a kolon až po lahvičky, stříkačky a další produkty.

Iontová chromatografie

Běžné standardy s rozsáhlými možnostmi použití, včetně anorganických aniontů a kationtů, organických kyselin, sacharidů, aminokyselin, proteinů, mastných kyselin, polysacharidů, polyfosfátů, povrchově aktivních látek a dalších.

Rozpouštědla a činidla pro preparativní a flash HPLC

Plynová chromatografie

Plynová chromatografie patří mezi důležité techniky v environmentální analýze a nápojovém průmyslu, kde se používá pro separaci a identifikaci sloučenin s vyšší teplotou varu, které jsou většinou těkavé nebo polotěkavé, například těkavé organické látky (VOC) nebo persistentní organické polutanty (POP).

Tenkovrstvá chromatografie

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) a vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) jsou často označovány jako planární chromatografie. Společnost VWR nabízí rozsáhlou řadu rozpouštědel AnalaR NORMAPUR pro TLC.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.