Environment

Společnost VWR nabízí široký výběr výrobků a služeb pro kompletní analýzu vody pro terénní testování a pro laboratoř

Odběr vzorků

Vše, co potřebujete k odběru vzorků...

Příprava vzorků

Velký výběr produktů pro přípravu vzorků...

Kolorimetry/Fotometry

Velký výběr systémů pro měření různých prvků ve vodě ...

Měření BOD/respirace

Biologická spotřeba kyslíku (BOD) je důležitým parametrem při správě vodních zdrojů...

Analýza CHSK

Společnost VWR nabízí 2 řešení pro měření CHSK...

Celkový organický uhlík (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC) je množství uhlíku vázané v organické sloučenině a často se používá jako nespecifický ukazatel kvality vody...

Chlor (volný a celkový)

Společnost VWR nabízí různé alternativy k měření volného a celkového chloru...

Kjeldahl

Dusík je důležitý parametr pro kontrolu vody...

Rozptýlený materiál

Společnost VWR nabízí řadu výrobků pro měření kvality vody z hlediska rozptýlených materiálů...

Předpisy/normy

Standardy a normy týkající se jakosti vody...

Olovo a měď

Nový skenovací analyzátor SA1100 představuje krok vpřed v oblasti testování olova a mědi ve vodě

Flokulace

Flokulační testy jsou určeny pro řadu aplikací - např. testování účinnosti flokulačních nebo precipitačních činidel...

Sedimentace

Stanovení množství rozptýlených částic v odpadních vodách...

Loužení

Loužení je proces separace rozpustné látky z látky, která je nerozpustná...

Zakalení

Měření zakalení jsou mimořádně důležitá při sledování kvality odpadních vod, průmyslových vod atd...