Referenční materiály

Hlavními předpoklady dalšího rozvoje jakékoliv průmyslové výroby je naplnění zvyšujících se požadavků na fungování instrumentálních technik v rozsahu ppb a ppt a také zajištění možností verifikace a sledovatelnosti výsledků. Díky využití připravených standardů a referenčních materiálů získáte jistotu správných analytických výsledků a vyhnete se tak jejich obtížné výrobě a validaci v laboratoři.

Portfolio VWR Chemicals nabízí 7 různých produktových řad pro fyzikální měření: standardy barev a UV, standardy pro měření viskozity, standardy pro bod tání, standardy pro měření hustoty, standardy pro index lomu a standardy COD.

Ucelená nabídka standardů pro AAS, ICP a ICP MS pro stopovou analýzu kovů.

Jakost všech našich standardů a referenčních materiálů pro elektrochemii je v současnosti kontrolována laboratoří akreditovanou dle normy ISO EN 17025

Chromatografické metody někdy vyžadují použití speciálních standardů.