Chemikálie VWR

Chemikálie VWR zahrnují širokou řadu vlastních laboratorních a průmyslových chemikálií s garantovanou vysokou kvalitou, podrobnými specifikacemi, v bezpečnostním balení a s vynikajícím servisem. Skvělý poměr kvality a ceny.

Ucelená nabídka produktů od základních technických činidel po vysoce čisté chemikálie pro stopovou analýzu prvků. Zahrnuje rovněž široký sortiment speciálních produktů pro použití v oblasti mikrobiologie, buněčné diagnostiky a biologických věd.

Řada produktů od proužků pH pro rychlé stanovení až po činidla pro použití s přístroji Hach, standardy pro COD a iontovou chromatografii pro instrumentální analýzu.

Společnost VWR nabízí rozsáhlou řadu kolon, činidel a rozpouštědel určených pro odborníky v oblasti chromatografie ze všech průmyslových odvětví využívajících chromatografické metody od HPLC, GC a IC až po TLC, preparativní a flash chromatografii. Řada produktů VWR Collection nabízí široký sortiment lahviček, stříkaček a dalšího spotřebního materiálu pro snadnější separaci!

Řada produktů zahrnující vysoce čisté kyseliny NORMATOM® pro nejpřesnější přípravu vzorků, specializovaný sortiment přizpůsobený na míru konkrétním analýzám (včetně NMR, Karl Fischerovy titrace a AAS až po standardy ARISTAR® ICP/ICP-MS a AVS® TITRINORM® IC).

Nejnovější akvizice výrobců specializovaných rozpouštědel zvětšily objem výroby a rozšířily sortiment společnosti VWR – od výroby v jakostech AnalaR® NORMAPUR® určené pro analytická stanovení, RECTAPUR® pro běžnou laboratorní práci a TECHNICAL® pro základní stanovení až po HiPerSolv® CHROMANORM® nabízející ultravysokou čistotu pro co nejpřesnější chromatografické separace. Specializované jakostní řady, jako je SpectrosoL®/SPECTRONORM pro spektroskopii, PESTINORM® pro GC, deuterizovaná rozpouštědla pro NMR a bezvodé sloučeniny v univerzálních baleních.

Řada VWR Chemicals nabízí přes 400 činidel určených pro celou řadu anorganických a analytických stanovení. Specifikace uvádějí garantované maximální přípustné limity nečistot a z 98 % jsou činidla k dispozici skladem. Nabídka zahrnuje jakosti od AnalaR® NORMAPUR® určené pro analytická stanovení, RECTAPUR® pro běžnou laboratorní práci a TECHNICAL® pro základní stanovení až po ultravysoce čistou jakost Ultrapure NORMATOM® pro přípravu téměř neviditelných vzorků pro stopovou analýzu. Specializované produkty, jako jsou katalyzátory pro kjeldahlizaci, činidla pro Karl Fischerovu titraci. K dispozici jsou rovněž produkty splňující požadavky ACS, Reag.Ph. Eur. a USP.

Mezi klíčové prvky pro řízení laboratoře patří bezpečnostní, úklidové a laboratorní pomůcky. Společnost VWR nabízí širokou škálu produktů pro zachycení rozlitých kapalin, jako je univerzální prostředek Algosol, nebo základní granule pro absorpci rozlité kapaliny. Pro úklidové práce je určena řada Labwash, kde naleznete produkty pro ruční i automatické mytí/čistění, a další zajímavé produkty...

Společnost VWR nabízí rozsáhlý sortiment činidel pro buněčnou diagnostiku, včetně fixace, dehydratace a zalití do parafínu. Dostupný je kompletní výběr barev a barviv, montovacích médií a imerzních olejů, které vám umožní plnou vizualizaci vzorků.

Naše portfolio produktů pro mikrobiologii zahrnuje dehydratované kultury a média připravená k použití, které jsou určeny pro širokou škálu použití v různých průmyslových odvětvích, včetně farmaceutického, kosmetického, potravinářského nebo mlékárenského průmyslu, při analýze životního prostředí a kontrole vody.