Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Bio Chrom

Bio Chrom

Společnost VWR nabízí sortiment výrobků pro čištění proteinů, založených na různých osvědčených technologiích, např. IEX, ultrafiltrace, dialýza a afinitní čištění.

Afinitní technologii lze využít k izolování specifických molekul ze směsi (např. čištění His·Bind®), zachycení požadované molekuly pro interakční studie (např. imobilizace na pryskyřici GST·Bind™) nebo odstranění určité složky z reakce (např. odstranění proteázy pomocí souprav pro štěpení a izolaci – Cleavage Capture Kits). U rekombinantních proteinů je afinitní čištění umožněno prostřednictvím řady strategií přídavkem fúzních značek s využitím vhodných expresních vektorů.

Máme nejširší dostupný výběr matric pro afinitní chromatografii s imobilizovanými ionty kovů (IMAC) pro čištění fúzních proteinů His·Tag®. Součástí jsou pryskyřice His·Bind na bázi agarózy, pryskyřice s připravenými, neuvolňujícími se kationty Ni-NTA His·Bind, magnetické agarózové kuličky His·Mag™, rychlé kolony a zásobníky na bázi celulózy s připravenými kationty His·Bind; a metakrylátová pryskyřice His·Bind Fractogel®, která umožňuje vyšší tlaky a kapacity. Další afinitní pryskyřice na bázi agarózy umožňují rychlé čištění fúzních proteinů GST·Tag™, S·Tag™ a T7·Tag®.

NAVŠTIVTE ČÁST ČIŠTĚNÍ PROTEINŮ NA MIKROSTRÁNKÁCH VĚNOVANÝCH BIOLOGICKÝM VĚDÁM