Chirální chromatografie

U mnoha biologických procesů může oproti aktivitě jednoho člena enantiomerního páru stát nepřítomnost aktivity nebo dokonce škodlivý účinek druhého člena. Úspěšný vývoj chirálních stacionárních fází (CSP) pro HPLC a SFC nám dovoluje monitorovat optickou čistotu velkoobjemově vyráběných léčiv a přítomnost enantiomerů v přípravcích nebo biologických tekutinách. Další aplikace lze nalézt v agrochemickém průmyslu a příbuzných odvětvích. Mezi hlavní typy chirálních stacionárních fází patří fáze s imobilizovanými polysacharidy, navázanou celulózou a amylózou, „kartáčový typ“, fáze s navázanými proteiny, cyklodextrinové pro inkluzní komplexy, crownetherové, na principu ligandové výměny a z polymerních sítí.

Přehled chirální chromatografie

Klíčové dodávané produkty dostupné ve vaší oblasti

Other brands. Click here to request information