Plynová chromatografie

Plynová chromatografie je hodnotná analytická technika, schopná separovat a kvantitativně analyzovat širokou řadu směsných vzorků a dlouhodobě poskytovat velmi spolehlivé výsledky. Používá se v rozsáhlé míře v potravinářství, ekologii a v chemickém průmyslu a je široce využitelná i v mnoha jiných oblastech. Technika využívá plyn (obvykle hélium a vodík) jakožto nosič pro vstříknutý vzorek, který se odpařuje za zvýšených teplot.

Avantor® - Hichrom GC stationary phase guide

Avantor® Hichrom GC Brochure

Zobrazit produkty Avantor® Hichrom GC

Avantor® Hichrom GC cross referenční průvodce kolon

Application Note: Reproducibility

Other brands. Click here to request information