Superkritická kapalinová chromatografie

Superkritická kapalinová chromatografie (SFC) je chromatografická technika, která jako mobilní fázi využívá superkritickou kapalinu. Přestože SFC existuje již nějaký čas, v několika posledních letech je v rostoucí míře adaptována jakožto ortogonální technika pro HPLC. Tento zájem je podněcován rostoucími požadavky na vysokou kapacitu a touhou po „zelenějších“ technikách. Velké snížení spotřeby rozpouštědel má značné přínosy v podobě zkrácení doby zpracování vzorků a sušení a je také výhodné z hlediska nákladů a bezpečnosti.

Klíčové dodávané produkty dostupné ve vaší oblasti

Other brands. Click here to request information