Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie je důležitým nástrojem pro identifikaci specifických sloučenin a materiálů s vysokou mírou přesnosti. Spektrometrie se využívá při určování kvality a bezpečnosti potravin, testování léků, analýze reziduí pesticidů, identifikaci proteinů a datování uhlíků. Společnost Avantor nabízí komplexní škálu produktů, které splňují vaše potřeby hmotnostní spektrometrie.

Vybavení a produkty pro hmotnostní spektrometrii od společnosti Avantor

Proteinové reagence

Společnost Avantor nabízí komplexní škálu proteinových reagencií pro použití s proteinovými testy, k měření celkové koncentrace proteinů ve vzorku, ve srovnání se standardem. Podívejte se na naši nabídku.

Chromatografické kolony

Chromatografické kolony jsou základním nástrojem k separaci sloučenin a molekul ze směsi vzorku. Společnost Avantor nabízí mnoho chromatografických kolon, ze kterých si můžete vybrat tu pravou pro vaši laboratoř.

Proteiny a peptidy

Společnost Avantor nabízí celou řadu kitů, směsných roztoků a kolagenových matric, které můžete použít pro mnoho základních laboratorních funkcí.

Další produkty

Společnost Avantor přináší širokou škálu vybavení, produktů a spotřebního materiálu, které se běžně používají v hmotnostní spektrometrii. Podívejte se na naši nabídku.