Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

Separace proteinů a velkých biologických molekul

Kapalinová chromatografie velkých molekul (Bio LC)

Separace aktivních složek vyrobených za využití biologických procesů často vyžaduje odlišný přístup. 

Jak provádět separaci proteinů? Jak charakterizovat monoklonální protilátky? Vzhledem k jejich velikosti a povaze se z podstaty separují obtížněji. Monoklonální protilátky, konjugáty protilátek s léčivy a některé peptidy vyžadují odlišné techniky a jiný přístup, pokud jde o separaci.

Stránky produktů