Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Separace proteinů a velkých biologických molekul

Kapalinová chromatografie velkých molekul (Bio LC)

Separace aktivních složek vyrobených za využití biologických procesů často vyžaduje odlišný přístup. 

Jak provádět separaci proteinů? Jak charakterizovat monoklonální protilátky? Vzhledem k jejich velikosti a povaze se z podstaty separují obtížněji. Monoklonální protilátky, konjugáty protilátek s léčivy a některé peptidy vyžadují odlišné techniky a jiný přístup, pokud jde o separaci.

Stránky produktů