Přehled výběru kolon

Materiál báze

  • Nejoblíbenějším materiálem pro bázi je silikagel. Po fyzikální stránce je vysoce pevný a jeho povrch lze snadno chemicky modifikovat za vzniku fází vhodných k použití v širokém rozmezí režimů HPLC. Silikagel se však při pH ≥ 6,5 rozpouští ve vodě, zatímco vázané silikagely mají sklony k nestabilitě při pH ≤ 2,5. Novější vázané silikagely mohou mít rozšířený rozsah pH od 2 do 10 nebo výše. Mezi nedávné inovace patří řada TYPE-C™ Silica, u níž je povrch silikagelu modifikován vrstvou křemíkovodíku.
  • Polymerní materiály mají minimální omezení z hlediska pH, fyzikálně jsou ale méně stabilní a při separaci malých molekul vykazují menší účinnost než silikagel. V případě větších molekul, například proteinů nebo syntetických polymerů, je jejich výkon srovnatelný s výkonem materiálů na bázi silikagelu.
  • Grafitizovaný uhlík má vysokou pevnost a vynikající pH stabilitu, nelze jej však modifikovat. Může být drahý a nejlepší využití nachází v aplikacích s jedinečnou selektivitou.
  • Oxid zirkoničitý (ZrO2) má výhodu jedinečné selektivity kombinované s mimořádnou chemickou a tepelnou stabilitou (až do 200 °C).
  • Oxid titaničitý (TiO2) je stabilní v širokém rozmezí pH i při zvýšených teplotách. Oproti silikagelu je povrch oxidu titaničitého alkalický, což může být výhodné při analýze bazických léčiv, nicméně separační účinnost je obecně nižší.
  • Alumina má vyšší pH stabilitu než silikagel, nelze ji však snadno chemicky modifikovat

Režim separace

Výběr vhodného režimu chromatografické separace se jednoduše řečeno řídí velikostí molekul rozpuštěné látky a její polaritou. Průvodce výběrem je načrtnut níže. U některých molekul může být vhodných i více technik než jedna.

Stáhnout PDF