Purifikace

Purifikace

Jak purifikovat vzorek pomocí kapalinové chromatografie? V závislosti na povaze vzorku a požadované čistotě je dostupných několik možností v rozmezí od základní bleskové chromatografie po hmotností řízenou preparativní HPLC. Jestliže máte kriticky důležité vzorky a potřebujete je purifikovat, najdeme pro vás řešení.

Stránky produktů

Preparativní LC kolony

Potřebujete zvětšit měřítko z analytického na preparativní nebo nevíte, kterou bázi potřebujete? Dokážeme vám s tím pomoci.

Volně balené sorbenty

Pomůžeme vám najít nejvhodnější volně balená média pro vaši konkrétní purifikaci; ať už se bude jednat o pryskyřice na bázi polymerů nebo fázi založenou na silikagelu, je v našich silách vám pomoci.

Hardware pro preparativní HPLC kolony

Jestliže byste si rádi plnili své vlastní kolony pro preparativní HPLC, máme řadu prázdných kolon určených k naplnění uživatelem.

Rozpouštědla pro preparativní HPLC

Purifikace je závěrečným krokem vašeho procesu. Výběr správného rozpouštědla je důležitý pro dosažení optimálního výsledku.

Přístrojové vybavení

Jestliže hledáte flexibilní přístroj, který si můžete nakonfigurovat podle svých potřeb pro řadu průtoků a možností detektoru, dokážeme splnit většinu požadavků.

Automatizovaná blesková chromatografie

Pokud hledáte řadu kolon typu cartridge s rozmezím selektivit, podívejte se na tuto naši řadu.

What is Low pressure Chromatography?

The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.

High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.

In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.