Purifikace

Purifikace

Jak purifikovat vzorek pomocí kapalinové chromatografie? V závislosti na povaze vzorku a požadované čistotě je dostupných několik možností v rozmezí od základní bleskové chromatografie po hmotností řízenou preparativní HPLC. Jestliže máte kriticky důležité vzorky a potřebujete je purifikovat, najdeme pro vás řešení.

Stránky produktů

Preparativní LC kolony

Potřebujete zvětšit měřítko z analytického na preparativní nebo nevíte, kterou bázi potřebujete? Dokážeme vám s tím pomoci.

Volně balené sorbenty

Pomůžeme vám najít nejvhodnější volně balená média pro vaši konkrétní purifikaci; ať už se bude jednat o pryskyřice na bázi polymerů nebo fázi založenou na silikagelu, je v našich silách vám pomoci.

Hardware pro preparativní HPLC kolony

Jestliže byste si rádi plnili své vlastní kolony pro preparativní HPLC, máme řadu prázdných kolon určených k naplnění uživatelem.

Rozpouštědla pro preparativní HPLC

Purifikace je závěrečným krokem vašeho procesu. Výběr správného rozpouštědla je důležitý pro dosažení optimálního výsledku.

Přístrojové vybavení

Jestliže hledáte flexibilní přístroj, který si můžete nakonfigurovat podle svých potřeb pro řadu průtoků a možností detektoru, dokážeme splnit většinu požadavků.

Automatizovaná blesková chromatografie

Pokud hledáte řadu kolon typu cartridge s rozmezím selektivit, podívejte se na tuto naši řadu.