Příprava vzorků

Příprava vzorků

Příprava vzorků. Jak nejlépe připravit vzorek na HPLC analýzu? Tato otázka je nám mnohokrát kladena a v odpovědi se často tážeme, čeho chcete dosáhnout. Vaše příprava vzorků je jedinečná podle vaší aplikace, od jednoduché filtrace po komplikovanou derivatizaci. Vše potřebné zde můžete najít.

Potřebujete další informace k přípravě vzorků?

Jestliže hledáte informace ohledně filtrace nebo SPE, najdete je zde nebo se můžete podívat na videa v našem centru vědomostí.

Stránky produktů

Stříkačkové filtry

Filtrace vzorků před jejich umístěním do lahvičky na analýzu zachová dobrou funkčnost vašeho systému a prodlouží životnost kolon. Pro svůj vzorek potřebujete zjistit správnou membránu, materiál a velikost pórů.

Extrakce na pevné fázi(SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) je klíčovou metodou přípravy vzorků před analýzou pomocí chromatografie. Umožňuje výrazné vyčištění a zkoncentrování.

Centrifugace

Ve svém vzorku potřebujete snížit obsah nerozpuštěných částic a potom analyzovat supernatant. V prvním kroku je dobré použít centrifugu.

Ohřev a míchání

Pro přípravu vzorků a mobilních fází je důležitá řada míchacích a ohřívacích zařízení.

Měřicí aparát

Na podporu chromatografie potřebujete přístup ke spolehlivým pH metrům, váhám a pipetám. Pro zajištění vašich potřeb jich máme obsáhlou řadu.

Vysoce čisté soli a kyseliny

Příprava vzorku na HPLC může vyžadovat krok chemické reakce. Pro nejlepší výsledky se ujistěte, že používáte pouze ty nejkvalitnější reagencie.

Ochrana osob

Při manipulaci s chemikáliemi v laboratoři potřebujete chránit sami sebe i své kolegy. Dělejte to náležitě pomocí kompletní řady osobních ochranných pomůcek.