Kapalinová chromatografie – příprava vzorku

Příprava vzorku je klíčovým, přesto často přehlíženým krokem v chromatografii. Každý vzorek je jedinečný a to, co funguje u jedné přípravy, nemusí fungovat u druhé. Z tohoto důvodu společnost Avantor nabízí komplexní řadu produktů.

Vybavení a produkty pro přípravu vzorků od společnosti Avantor

Stříkačkové filtry

Důsledná filtrace vzorků pomůže vašemu chromatografickému systému dobře fungovat a prodlouží životnost kolony. Společnost Avantor nabízí širokou škálu produktů, ze které si můžete vybrat správnou membránu, materiál a velikost pórů pro každý vzorek, který

Extrakce na pevné fázi

Extrakce na pevné fázi (SPE) je klíčovým krokem v separaci sloučenin, které tvoří směs vzorků, aby dále mohly být analyzovány. Podívejte se na výběr SPE produktů pro vaši laboratoř od společnosti Avantor.

Centrifugace

Ve svém vzorku potřebujete snížit obsah nerozpuštěných částic a potom analyzovat supernatant. V prvním kroku je dobré použít centrifugu.

Ohřev a míchání

Připravte si vzorky nebo mobilní fázi v jednom z míchadel s ohřevem nebo v reakčních stanicích od společnosti Avantor.

Měřící zařízení

Když pracujete s chromatografií, potřebujete pH metry, váhy, pipety a další měřící zařízení. Společnost Avantor nabízí širokou škálu produktů, které splňují vaše požadavky.

Vysoce kvalitní soli a kyseliny

Pokud příprava vzorku vyžaduje reakční krok, ujistěte se, že používáte vysoce kvalitní činidlo od společnosti Avantor.

Potřebujete další informace k přípravě vzorků?

Jestliže hledáte informace ohledně filtrace nebo SPE, najdete je zde nebo se můžete podívat na videa v našem centru vědomostí.