Chromatografické kolony a spotřební materiály od společnosti Thermo Scientific

Máme nejrozsáhlejší sortiment spotřebních materiálů pro chromatografii, které pomohou našim zákazníkům dosahovat separaci za separací opakovatelných, předvídatelných výsledků – od přípravy vzorků až po jejich zabezpečení a rozdělení. Soustředíme se na inovace, abychom mohli zajistit lepší produktivitu a výkon klíčových pracovních postupů na trhu včetně farmaceutického průmyslu, výroby potravin a nápojů, ekologických a klinických aplikací a biologických věd.

Lahvičky a mikrotitrační destičky pro autosampler SureSTART

3 samostatné úrovně funkční způsobilosti rozlišené podle funkční způsobilosti a hodnoty – vyberte správný produkt Thermo Scientific pro své potřeby™ SureSTART™ jednoduchý, čirý produkt se snadnou manipulací.

Pracovní postupy ve farmacii

Inovativní, spolehlivá a snadno použitelná řešení, jež vám pomohou splnit náročné požadavky v každé fázi vašeho sledu pracovních postupů ve farmacii.

Pracovní postupy v potravinářství a nápojovém odvětví

Řada produktových řešení umožňujících vám dodávat bezpečné a vysoce kvalitní potravinářské výrobky, jaké zákazníci očekávají.

Pracovní postupy v analýze prostředí

Rozsáhlý sortiment produktů poskytujících spolehlivou a přesnou analýzu vzduchu, vody a půdy.

Klinické pracovní postupy

Inovativní a snadno použitelná řešení, jež vám pomohou splnit náročné požadavky v každé fázi vašeho sledu klinických pracovních postupů.

Pracovní postupy pro biologické vědy

Inovativní produkty od přípravy vzorků po manipulaci s nimi a jejich separaci, umožňující spolehlivou identifikaci a charakterizaci vzorků.

Pracovní postupy v proteomice

Inovativní, spolehlivé a snadno použitelné produkty, jež vám pomohou splnit náročné požadavky vašich proteomických pracovních postupů.