Klinické pracovní postupy

Inovativní a snadno použitelná řešení Thermo Scientific™, jež vám pomohou splnit náročné požadavky v každé fázi klinické analýzy. Máme nejrozsáhlejší sortiment chromatografických spotřebních materiálů pro klinické pracovní postupy – od přípravy vzorků až po jejich zabezpečení a separaci.

Výběr produktů

Accucore™ Biphenyl

Excellent durability in a variety of matrices. Achieve fast, high-resolution separations without elevated backpressures and optimal separation in methanol gradients.

TraceGold columns

Ultra-low bleed, high levels of reproducibility, and superior inertness – Leading to greater sensitivity, essential for GC/MS applications, while providing extended column lifetime

Záchytné produkty HyperSep

Reprodukovatelné a čisté extrakce vzorků. Univerzální polymerní materiály pro retenci polárních, nepolárních, bazických i kyselých léčiv.

Uzávěry AVCS a lahvičky SureStop

Již žádné subjektivní hodnocení, zda byl vyvinut optimální tlak a lahvička byla těsně uzavřena. Lepší analytické výsledky a snížený výskyt analytických chyb, jež jsou důsledkem odpařování rozpouštědla z nedostatečně utěsněných lahviček.

Produkty SOLA (kazety a destičky)

Produkty Thermo Scientific™ SOLA™ díky inovativnímu provedení bez fritů nabízejí oproti konvenčním produktům pro SPE bezkonkurenční funkční charakteristiky pro bioanalýzu.

Kolony Accucore pro HPLC a UHPLC

Částice s pevným jádrem umožňující vysokorychlostní separace s vysokým rozlišením při významně nižších protitlacích, než jaké jsou spojeny s UHPLC.

Webseal

A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.