Pracovní postupy v analýze prostředí

Rozsáhlý sortiment produktů pro analýzu vzduchu, vody a půdy, poskytující spolehlivé, správné a přesné výsledky, jež zjednodušují splnění požadavků předpisů a pomáhají minimalizovat regulační rizika. Máme nejrozsáhlejší sortiment chromatografických spotřebních materiálů pro pracovní postupy v oblasti životního prostředí – od přípravy vzorků až po jejich zabezpečení a separaci.

Výběr produktů

Target2 Filters

Ensure reliable elimination of both particles and micro organisms in the sample preparation process, providing consistent and reliable experimental results for a range of samples and applications.

EPA screw neck vials

Select the right vial for water analysis application using EPA guidelines

Produkty HyperSep pro SPE

Flexibilní sortiment řešení pro SPE umožňující účinnou extrakci požadovaných sloučenin.

Lahvičky SureStop 9 mm

Již žádné subjektivní hodnocení, zda byl vyvinut optimální tlak a lahvička byla těsně uzavřena. Lepší analytické výsledky a snížený výskyt analytických chyb, jež jsou důsledkem odpařování rozpouštědla z nedostatečně utěsněných lahviček.

Kolony pro GC

Prémiový standard ve výkonu kolon pro GC, poskytující nízký únik, vynikající reprodukovatelnost a vysokou úroveň netečnosti.

Kolony Hypersil

Kolony Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ nabízejí specialistům na chromatografii vynikající tvar píku pro chromatografii s reverzní fází, iontovou výměnou, HILIC nebo s normální fází.

Příslušenství pro GC (stříkačky, septa, linery a feruly)

Rozsáhlý sortiment příslušenství pro GC, navržený tak, aby poskytoval optimální funkčnost systému pro dnešní náročné požadavky analytické GC.