Pracovní postupy pro biologické vědy

Inovativní produkty od přípravy vzorků po manipulaci s nimi a jejich separaci, umožňující spolehlivou identifikaci a charakterizaci vzorků ve vašich pracovních postupech pro biologické vědy.

SOLA Products (Cartridges & Plates)

Thermo Scientific™ SOLA™ products provide unparalleled performance characteristics for bioanalysis compared to conventional SPE due to the innovative fritless design.

DNAPac PA200 (family)

DNAPac™ PA200 AND PA200 RS (Rapid Separation UHLC) anion exchange columns are designed specifically to provide fast, high-resolution separations of single stranded nucleic acids.

Propac

Achieve ultrahigh resolution and high efficiency separations of proteins and glycoproteins, monoclonal antibodies, biosimilars, and charge variants.

Kolony MAbPac™ pro RP LC

Pro vysokoúčinnou charakterizaci monoklonálních protilátek (mAb), fragmentů, variant, konjugátů protilátek s léčivy (ADC), PEGylovaných proteinů a proteinů specifických pro dva antigeny pomocí HPLC a LC/MS na reverzní fázi (RP).

Kolony MAbPac™ SCX-10 pro LC

Používají se k vysokoúčinné analýze monoklonálních protilátek (mAb) a souvisejících variant s vysokým rozlišením. Jedinečná neporézní pelikulární pryskyřice poskytuje schopnost rozlišit a rozdělit varianty mAb, které se liší pouhým jedním nabitým zbytkem.

Kolony MAbPac™ SEC-1

Pro analýzu monoklonálních protilátek se separací s vysokým rozlišením, včetně monomerů, agregátů a fragmentů Fab a Fc vznikajících při proteolýze.

Kolony MAbPac™ HIC-10

Silikagelová kolona s vysokým rozlišením určená k separaci monoklonálních protilátek (mAb) a příbuzných biologických molekul pomocí hydrofobní interakce.

Kolony MAbPac™ HIC-20 pro HPLC

Používají se k separaci monoklonálních protilátek (mAb), fragmentů mAb a oxidovaných variant pomocí hydrofobní interakční chromatografie (HIC). Jedinečné chemické složení této silikagelové kolony nabízí vysoké rozlišení a vynikající selektivitu.

Kolony MAbPac™ HIC-butyl pro HPLC

Používají se k separaci monoklonálních protilátek (mAb) a konjugátů protilátek s léčivy (ADC). Tato kolona je založená na hydrofilních neporézních 5μm polymerních částicích s butylovými funkčními skupinami.

Kolony GlycanPac™ AXR-1 pro LC

Vysokoúčinná silikagelová chromatografická kolona, která dosahuje separace v kombinovaném režimu s využitím kombinace náboje, struktury izomerů a velikosti.

Kolony DNAPac™ RP

Dosáhněte vynikající separace oligonukleotidů na reverzní fázi. Jedinečné chemické složení je určené k analýze oligonukleotidů a fragmentů dvouvláknové (ds) DNA / RNA s využitím LC-UV nebo LC-MS.