Návod: Jak bezpečně čistit laboratorní sklo

Od společnosti DWK Life Sciences

Laboratorní sklo je často v opakovaném kontaktu s řadou látek a zajištění bezpečného opakovaného použití vybavení vyžaduje důkladné čištění.

Účinné čištění také napomáhá prodloužit životnost používaných produktů a chrání validitu budoucích činností v laboratoři.

Čištění laboratorního skla pro opakované použití se často označuje jako opětovné zpracování. To je možné provádět ručně, s použitím automatického mycího zařízení nebo kombinací obou metod.

Tento článek popisuje základní kroky k účinnému opětovnému zpracování a také obecné tipy pro bezpečné čištění laboratorního skla.

Vysvětlení opětovného zpracování laboratorního skla

Kompletní cyklus čištění nebo opětovného zpracování se obvykle skládá ze čtyř fází, ne všechny fáze jsou však vždy nutné.

 1. Prvotní čištění – Tento krok zajišťuje odstranění jakýchkoliv ulpívajících kontaminantů z povrchů laboratorního skla, v případě potřeby je možné použít čisticí chemikálie.
 2. Neutralizace – Tento krok se v případě potřeby provádí za účelem neutralizace zbytků jakýchkoliv čisticích chemikálií působících na laboratorní sklo během čištění. Vzhledem k tomu, že při čištění se nejčastěji používají alkalické chemikálie, k neutralizaci se následně použijí kyselé chemikálie.
 3. Oplachování – Tento krok odstraňuje z povrchů laboratorního skla veškeré zbývající rozpuštěné či odstraněné nečistoty a použité čisticí chemikálie
 4. Dezinfekce – Tato fáze je vyžadována pouze v případě, že je to vyžadováno bezpečnostní klasifikací laboratoře nebo pro konkrétní proces. Cílem dezinfekce je snížit počet patogenních zárodků a aktivních virů na povrchu laboratorního skla a případně snížit jeho kontaminaci na úroveň, která je považována za bezpečnou.


Základní tipy pro čištění laboratorního skla

 1. Bez ohledu na to, zda dochází k úplnému opětovnému zpracování nebo ne, a ať už je prováděno ručně nebo automaticky, existuje řada tipů, které mohou pomoci zajistit, aby čištění laboratorního skla a skla potaženého plastem probíhalo účinně a bezpečně. Zde je dvanáct tipů, které vám při každodenní práci pomohou.
 2. Pro automatické opětovné zpracování je možné použít k tomu určená mycí zařízení. Podpěrné stojany mycího zařízení musí být dobře udržovány. Podpěrné kolíky by měly být potažené neabrazivním materiálem, který zabrání kontaktu kovu se sklem a poškrábání.
 3. Pro ruční mytí používejte pouze plastové kartáče s měkkými neabrazivními štětinami. Použít lze i měkké čisté houbičky nebo jiné utěrky. S kartáči nebo utěrkami nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Drátěnky sklo poškrábou a neměly by se proto používat.
 4. Po čištění zkontrolujte laboratorní sklo a vyřaďte kusy, které jsou poškrábané, odštípnuté, prasklé nebo jinak poškozené.
 5. K dispozici je řada komerčních čisticích prostředků na sklo. Dodržujte pokyny k použití výrobce těchto produktů, protože některé mohou být korozivní a mohou laboratorní sklo poškodit.
 6. Organická rozpouštědla jsou přijatelnými čisticími prostředky, pokud stav laboratorního skla vyžaduje jejich použití.
 7. Sklo potažené plastem nenamáčejte na dlouhou dobu, může to zkrátit životnost plastové vrstvy. Nenechávejte použité sklo potažené plastem ležet bez umytí, znesnadníte si čištění.
 8. Do laboratorního skla nevkládejte kovové nebo jiné tvrdé předměty, jako jsou špachtle, skleněné míchací tyčinky nebo kartáče s kovovými částmi. To způsobí poškrábání skla a může vést až k jeho rozbití a zranění uživatele.
 9. K čištění nepoužívejte silné alkalické produkty ani kyselinu fluorovodíkovou. Jedná se o rozpouštědla skla, které mohou sklo poškodit a případně způsobit rozbití, které může způsobit zranění uživatele.
 10. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, včetně mírných čisticích prostředků, protože mohou sklo také poškrábat a při opakovaném použití mohou způsobit rozbití a zranění uživatele.
 11. Do skleněného nádobí nevkládejte ruce s nasazenými šperky, zejména diamantovými prsteny, protože ty poškrábou vnitřek nádob, což může způsobit poškození, které by mohlo vést k případnému rozbití a zranění uživatele.
 12. Laboratorní sklo nezahřívejte pro spalování zbytků uhlíku na teploty přesahující 400 °C. To způsobí vznik trvalého napětí ve skle, které nakonec povede k rozbití skla, což může způsobit zranění uživatele.
 13. Sklo potažené plastem nečistěte agresivními chemickými čisticími prostředky. Použijte neabrazivní čisticí prostředek. Pokud používáte myčku nádobí nebo sušičku, vyhněte se teplotám přesahujícím 110 °C (230 °C). K čištění plastem potažených nádob nepoužívejte drátěnky ani kartáče.