Kontrola vzduchu a povrchů

Podle sdružení Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) „by účinnost čištění měla být rutinně prokazována mikrobiologickým vzorkem z povrchu, např. kontaktní plotny nebo tampóny“. (Zdroj: PIC/S, s. 34/29).

Společnost VWR nabízí širokou škálu řešení pro mikrobiologickou kontrolu – od přípravy vzorků až po  konečnou identifikaci mikroorganismů, od mikrobiálního monitorování vzduchu a povrchů po testování sterilních i nesterilních léků.