Ochranné oblečení do čistých prostor - opakovaně použitelné

Quantus® - Optimální systém obleků

Opakovaně použitelné obleky do čistých prostor jsou základním faktorem v ochraně produktu od částic a mikrobiologické kontaminace od lidí v řízeném prostředí. Specifické tkaniny také nabízí lepší pohodlí uživateli při nošení obleku. Protože naše škála opakovaně použitelných obleků Quantus® není PPE certifikována dle europské směrnice PPE89/686/EWG, rozhodnutí pro nošení opakovaně používaných obleků by se mělo řídit rizikovou analýzou a při manipulaci s rizikovým materiálem by měl být oblek použit v kombinaci s dalším ochraným oděvem, jako jsou příslušné rukávy a zástěry.

Se škálou opakovaně použitelných obleků Quantus®:

  • Naleznete vhodné obleky pro libovolné aplikace - pro čisté prostory, sterilní místnosti nebo řízená výrobní prostředí
  • Oceníte prokazatelně vynikající technické a funkční vlastnosti tkaniny
  • Získáte komplexní dokumentaci o tkanině a každé části opakovaně použitelného obleku do čistých prostor
  • Všechny třídy čistých prostor jsou pokryty

Odkaz na škálu Quantus