Nakládání s odpady

Aby se zabránilo poškození a následné kontaminaci prostředí, samotný lék nebo každá osoba zahrnutá v manipulaci a transportu cytotoxických léčiv,  balení, skladování a přepravě těchto léků, by měla každou operaci provádět velice opatrně.

Veškerá balení ke skladování a přepravě musí být zřetelně značena. Navzdory všem preventivním opatřením, může dojít k rozlití, odstranění a zneškodnění rozlitých cytotoxických léčiv by mělo být prováděno pouze řádně zaškoleným personálem. Sada pro nakládání s odpady by měla být k dispozici ve všech oblastech, kde jsou cytotoxická léčiva skladovány, přepravovány, je s nimi manipulováno a jsou spravovány.

Jakýkoliv materiál, který byl v kontaktu s cytotoxickým léčivem je považován za cytostatický odpad a je rizikovým odpadem. Cytostatický odpad musí být schromažďován ve specifických nádobách, které mohou být hermeticky uzavřeny po plnění. Nicméně je třeba dodržovat platné národní a regionální zákonné požadavky, také nebezpečné nákladní předpisy. Nakládání s odpadem musí být přesně naplánované a organizované, aby se zamezilo nebezpečí pro zdraví lidí, bezpečnosti životního prostředí a věřejnosti.

Zejména pro přepravu cytotoxického odpadu musí být dodržovány nebezpečné předpisy na zboží.

Informace o evropských požadavcích a normách praxe při skladování, přepravě a nakládání s odpadem lze najít v PIC/S, p.22, položka
5.7... , v EU GMP požadavcích, Annex 1, v QuapoS 5, s.10, 4.1-4.3 a v ISOPP (sekce 2 pro přepravu cytotoxických léčiv, sekce 14 pro rozlití cytotoxických léčiv, únik a další události, sekce 15 pro nakládání s odpady a výkaly pacienta). Místní požadavky mohou být uplatněny a je třeba je zvážit navíc.