Fotometrická metoda BOD

BOD je test fotometrickou buňkou od společnosti Merck

  • Kalibrovaná analytická činidla odpovídající standardům pro bezpečnost
  • Systém čárových kódů umožňuje rychlé a jednoduché použití
  • Ucelená dokumentace kontroly jakosti pro každý test
  • Stále je nutno provádět pětidenní inkubaci, ale analýza obsahuje méně kroků manipulace ve srovnání s ostatními metodami