Měření BOD/respirace

Biologická spotřeba kyslíku (BOD) je důležitým parametrem při správě vodních zdrojů. VWR nabízí produkty pro různé metody, které jsou dostupné.

Inkubátory pro měření BSK

Všechny metody měření BSK vyžadují uchovávání vzorků při teplotě 20 °C (68 °F) po dobu 5 dnů. Společnost VWR nabízí široký sortiment inkubátorů s řízenou teplotou

Respirační BSK: měření BSK s autokontrolou

Snížení hladiny kyslíku vyvolá určitý tlakový rozdíl, který se měří snímačem tlaku. Praktické provedení a snadné používání!

BOD ředění

Měření BOD podle normy EN 1899...

Fotometrická metoda BOD

BOD je test fotometrickou buňkou od společnosti Merck...