Analýza chemické spotřeby kyslíku (CHSK)

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) pro vodu se stanovuje dichromanovou metodou po vyluhování.

Společnost VWR nabízí 2 řešení pro měření CHSK:

  • Rychlá metoda
  • Oficiální metoda
Rychlá metoda CHSK, Hach
Oficiální metoda CHSK

Oficiální metoda CHSK

Vzorek je nejdříve mineralizován v ruční nebo automatické vyluhovací jednotce s odpovídajícími činidly.