Kjeldahl

Stanovení dusíku podle Kjeldahla se provádějí u řady různých složek potravinových produktů. Metodu podle Kjeldahla lze rozdělit do tří hlavních kroků: digesce, destilace a titrace.

1. Digesce: se provádí vařením homogenního vzorku v koncentrované kyselině sírové. Výsledným produktem je roztok síranu amonného.

2. Destilace: do produktu digesce se přidává velké množství zásady, které umožní přeměnu soli amoniaku na amoniak.

3. Titrace: obsah dusíku ve vzorku lze vypočítat z kvantifikovaného množství amoniaku v zachytávacím roztoku. Amoniak se zachycuje buď pomocí pečlivě změřeného přebytku standardního roztoku kyseliny (zpětná titrace), nebo roztoku kyseliny borité (přímá titrace)

Digesce

Společnost VWR nabízí různé destilační systémy v různých cenových relacích včetně automatizovaných systémů s vestavěnou titrací...

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titrace

Od samostatných byret až po plně automatizované a programovatelné titrační systémy od společností Schott a Mettler...