Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Kjeldahl

Kjeldahl

Stanovení dusíku podle Kjeldahla se provádějí u řady různých složek potravinových produktů. Metodu podle Kjeldahla lze rozdělit do tří hlavních kroků: digesce, destilace a titrace.

1. Digesce: se provádí vařením homogenního vzorku v koncentrované kyselině sírové. Výsledným produktem je roztok síranu amonného.

2. Destilace: do produktu digesce se přidává velké množství zásady, které umožní přeměnu soli amoniaku na amoniak.

3. Titrace: obsah dusíku ve vzorku lze vypočítat z kvantifikovaného množství amoniaku v zachytávacím roztoku. Amoniak se zachycuje buď pomocí pečlivě změřeného přebytku standardního roztoku kyseliny (zpětná titrace), nebo roztoku kyseliny borité (přímá titrace)