Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

Kjeldahl

Kjeldahl

Stanovení dusíku podle Kjeldahla se provádějí u řady různých složek potravinových produktů. Metodu podle Kjeldahla lze rozdělit do tří hlavních kroků: digesce, destilace a titrace.

1. Digesce: se provádí vařením homogenního vzorku v koncentrované kyselině sírové. Výsledným produktem je roztok síranu amonného.

2. Destilace: do produktu digesce se přidává velké množství zásady, které umožní přeměnu soli amoniaku na amoniak.

3. Titrace: obsah dusíku ve vzorku lze vypočítat z kvantifikovaného množství amoniaku v zachytávacím roztoku. Amoniak se zachycuje buď pomocí pečlivě změřeného přebytku standardního roztoku kyseliny (zpětná titrace), nebo roztoku kyseliny borité (přímá titrace)